Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Disconto op schulden

Geschreven door Lexalert
Foto: one2c900d  

Op boekhoudkundig vlak dient bij de boeking van renteloze of abnormaal laagrentende schulden in de balans voor hun nominale waarde, in bepaalde gevallen een disconto (berekend op basis van de marktrente) te worden geboekt. Dit is het geval wanneer de schulden betaalbaar zijn na meer dan één jaar en betrekking hebben de overdracht van vaste activa. Vervolgens wordt dit disconto via de over te dragen kosten pro rata temporis in resultaat (kosten) genomen. Dergelijke boekingswijze werkt ook fiscaal door.

In het geval de aankoopprijs lager is dan de werkelijke waarde verhoogd met het disconto, kan aldus een onbestaande kost in het resultaat worden genomen. In het geval het afschrijfbare vaste activa betreft, kan het boeken van een disconto hoogstens op korte termijn tot een fiscale onderwaardering leiden. Op langere termijn zal deze, door de lagere afschrijvingen, weggewerkt worden. Bij niet- afschrijfbare vaste activa echter blijft de fiscale onderwaardering als gevolg van het geboekte disconto bestaan.

Voortaan zal het in resultaat nemen van een disconto voor schulden met betrekking tot niet-afschrijfbare activa, niet langer als aftrekbare kost worden aanvaard.

Vandaag werd deze techniek vaak toegepast met betrekking tot niet- afschrijfbare activa zoals aandelen of antiek.

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen