Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Beperking DBI-overschotten bij reorganisaties conform overgedragen verliezen

Geschreven door Lexalert
Foto: confluence  

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. de beperking DBI-overschotten bij reorganisaties conform overgedragen verliezen. 

Er werd voorzien dat de aftrekbaarheid van DBI-overschotten bij reorganisaties op dezelfde wijze wordt beperkt als voor verliezen vandaag het geval is.

Bij fusies en splitsingen wordt deze beperking in de praktijk al toegepast door de rulingdienst in hoofde van de overgenomen vennootschap.

Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Bekijk alle maatregelen