Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Autokosten vennootschapsbelasting

Geschreven door Lexalert
Foto: Oyvind Solstad  

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. de aanpassing van de co2-formule voor aftrekbaarheid. 

Aanpassing CO2-formule voor aftrekbaarheid: CO2- aftrek per wagen ongeacht brandstof en niet meer per categorie: aftrek % = 120% – (0,5% x aantal gram CO2) met een max. van 100% en een min. van 50%.

Voor wagens met een CO2-uitstoot gelijk aan of groter dan 200 gr/km geldt een aftrek van 40%.

Teneinde het bestaande onderscheid tussen benzine- en dieselwagens te behouden zal de CO2 waarde van een benzinewagen in de berekeningsformule vermenigvuldigd worden met een factor 0,95.

Voor CNG-wagens, die qua CO2-uitstoot en fijn stof nog aanzienlijk properder zijn dan benzine, geldt een factor 0,90. Een machtiging aan de Koning (overlegd KB) wordt gegeven om nog verder te kunnen verlagen tot 0,70.

Volg het on demand seminarie Aftrek autokosten, bedrijfswagens en mobiliteitsbudget met Gunther VALKENBORG

Voor plug-in hybride wagens die een batterij bezitten met een elektrische energiecapaciteit van minder dan 0,6 Kwh per 100kg van het wagengewicht zal de aftrekbaarheid en de grootte van het VAA worden vastgesteld op basis van hun niet-hybride tegenhanger met dezelfde brandstof. Indien zij geen tegenhanger hebben zal de CO2-waarde worden vermenigvuldigd met 2,5.

Een machtiging wordt gegeven aan de Koning, overlegd KB, om de factor van 0,6KwH  te  verhogen  tot  maximaal  2,1  (in  functie  van  de  technologische vooruitgang)

De maatregel is van toepassing voor plug-in hybrides die worden aangekocht vanaf 1/1/2018.

Aftrek  brandstofkosten  personenwagens  voortaan  volgens  CO2   beperking  in plaats van 75%.

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen