Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Aftrekbeperking bijzondere uitgaven

Geschreven door Lexalert
Foto: Leo Hidalgo  

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd op 27 oktober 2017 door de regering beslist. Deze omvat o.a. een aftrekbeperking bijzondere uitgaven. 

Niet-aftrekbare boetes: met het oog op harmonisering en vereenvoudiging worden alle administratieve boeten opgelegd door overheden, zelfs indien zij geen strafrechtelijk karakter hebben en zelfs indien zij slaan op een aftrekbare belasting, niet langer aftrekbaar (van belang voor proportionele BTW-boetes en boeten inzake registratierechten, boetes in sociale zaken,..). Dit zal ook in de personenbelasting gelden

Niet-aftrekbare belastingen: de aanslag geheime commissielonen wordt niet langer aftrekbaar. Gelet op de verlaging van het tarief is het redelijk om een extra inspanning te vragen van ondernemingen om de fiscale verplichtingen te respecteren. Bovendien zorgt de afschaffing van de algemene crisisbijdrage ervoor dat het tarief van de aanslag verder vermindert en zorgt dit eveneens voor een harmonisering van het principe van niet-aftrekbaarheid van belastingen.

Het tarief van 50 pct. van de aanslag geheime commissielonen in het geval van vrijwillige opname van zwarte winsten in de boekhouding wordt opgeheven: dit hoort thuis in de fiscale regularisatie, waar de tarieven overigens strenger zijn.

De 120%-aftrekbaarheid van kosten wordt verlaagd naar 100% (m.i.v. elektrische wagens).

Meer weten over: Hervorming vennootschapsbelasting 2018 - Overzicht alle maatregelen