Hervorming ambt gerechtsdeurwaarder - 22 krachtlijnen

Geschreven door Lexalert
Foto: Nathalie  

Minister van Justitie Geens ontving op 1 augustus 2018 een rapport over de toekomst van het ambt van gerechtsdeurwaarder. Dit rapport werd voorbereid door twee experten die in het voorjaar van dit jaar werden aangesteld: André Michielsens, erenotaris-ombudsman en Luc Chabot, medeoprichter van de Franstalige Unie van Gerechtsdeurwaarders.

Het rapport werd onmiddellijk overgemaakt aan de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Voorzitter van de Nationale Kamer Frank Maryns zal nu een consultatieronde starten met zijn leden, en tegen eind september een advies aan de Minister van Justitie overmaken.  

Het rapport bevat 22 krachtlijnen met betrekking tot de hervorming van het ambt van gerechtsdeurwaarder. Het betreft de volgende: 

 1. Het beter informeren van de rechtsonderhorigen
 2. De meest kwetsbare personen helpen met het uitoefenen van hun sociale rechten
 3. Rol van de gerechtsdeurwaarder in een vroeg stadium van de procedure van collectieve schuldenregeling
 4. Van de procedure van uitvoerend beslag op roerend goed een instrument maken voor onderhandeling tussen meerdere partijen
 5. De gerechtsdeurwaarder echte bevoegdheid geven om vermogensonderzoek te doen en zo steriele inningsprocedures te vermijden
 6. Een vereenvoudigde invorderingsprocedure invoeren in B2C-, C2B- en C2C-relaties
 7. Tarief van de prestaties van de gerechtsdeurwaarders: eisen van uitvoerbaarheid, voorspelbaarheid en rechtmatigheid
 8. De onafhankelijkheid van de functie handhaven, waarborg voor onpartijdigheid en vertrouwen
 9. Een efficiënt uitvoeringsrecht: nieuwe manieren van tenuitvoerlegging verkennen
 10. Het ministeriële en publieke karakter van de functie versterken
 11. Europese grenzen voor de toekomst
 12. Toegang tot het beroep
 13. Associaties
 14. De leeftijdsgrens
 15. Een kantoor voor de eenentwintigste eeuw
 16. De financiele waarborgen
 17. Plaatsvervanging en continuïteit
 18. De nationale kamer van gerechtsdeurwaarders
 19. Aan de 21ste eeuw aangepaste instellingen
 20. Tucht
 21. De plaats van de gerechtsdeurwaarder in de informatisering van de gerechtelijke administratie
 22. De gerechtsdeurwaarder en de eenvormige toepassing van de Europese verordeningen

Bekijk het rapport (PDF, 1.6 MB)

Bekijk hier het rapport »