Grenzen loonbeslag en -overdracht vanaf 1 januari 2017

Geschreven door Lexalert

De nieuwe drempels voor loonoverdracht en -beslag voor 2017 werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 december 2016.

Voor beroepsinkomsten en vervangingsinkomsten

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden de volgende drempelbedragen:

 Voor beslag of overdracht vatbaar gedeelte  2016  2017
 0%  tot 1.073 euro  tot 1.085 euro
 20%  1.073 - 1.153 euro  1.085 - 1.166 euro
 30%  1.153 - 1.272 euro  1.166 - 1.286 euro
 40%  1.272,01 - 1.391 euro  1.286 - 1.407 euro
 100%  boven 1.391 euro  boven 1.407 euro

Vermindering kind ten laste

   2016  2017
 Vermindering voor een kind ten laste  66 euro  67 euro

 

Lees de volledige tekst van het koninklijk besluit van 11 december 2016 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek