Grenzen loonbeslag en loonoverdracht 2019

Geschreven door Lexalert
Foto: Jeremy Segrott  

in het Belgisch Staatsbald werden de voor beslag en overdracht vatbare inkomstenschijven voor het jaar 2019 gepubliceerd. De nieuwe inkomstengrenzen werden opgenomen in onderstaande tabel.  

De voor beslag en overdracht vatbare inkomstenschijven voor het jaar 2018

Netto maandloon 

... beroepsinkomsten 

... vervangingsinkomsten 

tot 1.128,00 €

0

0

van 1.128,01 tot 1.212,00 €

20%*

20%*

van 1.212,01 tot 1.337,00 €

30%*

40%*

van 1.337,01 tot 1.462,00 €

40%*

boven 1.462,00 €

totaliteit

totaliteit

* van het bedrag dat gelegen is tussen deze twee bedragen

Vermindering kind ten laste

   2018
 Vermindering voor een kind ten laste  70 euro

 

Lees de volledige tekst van het koninklijk besluit van 16 december 2018 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek (B.S. 28 december 2018)