Gemiddelde referentiewisselkoersen in euro voor het jaar 2019

Geschreven door Lexalert
Foto: Tamaki Sono  

Tabel met de gemiddelde referentiewisselkoersen van enkele belangrijke munteenheden in euro voor het jaar 2019.

personenbelasting ; belasting van niet-inwoners ; bedrijfsvoorheffing ; gemiddelde referentiewisselkoers in euro ; buitenlandse munteenheid ; euro

FOD Financiën, 21.01.2020

Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Personenbelasting

Hierna volgt, ter informatie, een tabel met de gemiddelde referentiewisselkoersen van enkele belangrijke munteenheden in euro voor het jaar 2019.

 

2019

US dollar

0,8933

Japanse yen

0,0082

Deense kroon

0,1339

Zweedse kroon

0,0944

Pond sterling

1,1393

Noorse kroon

0,1015

Zwitserse frank

0,8990

Canadese dollar

0,6732

Zuid-Afrikaanse rand

0,0618

Tsjechische koruna

0,0390

Poolse zloty

0,2327

Nieuwe Roemeense leu

0,2107

Deze jaarlijkse gemiddelde referentiewisselkoersen drukken de waarde van 1 buitenlandse munteenheid in euro uit. Zij hebben in de PB en de BNI/nat.pers. een indicatieve waarde voor de omzetting in euro van bezoldigingen, vervangingsinkomsten en pensioenen die zijn uitgedrukt in andere munteenheden.

Het betreft de jaarlijkse gemiddelden van de referentiewisselkoersen, die berusten op een dagelijkse overlegprocedure tussen Centrale Banken binnen en buiten Europa.

Volg op 18 december 2020 van 12:30 uur tot 13:30 uur het online seminar Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap (DEC 2020) met Roel VAN HEMELEN

De Nationale Bank van België publiceert die referentiewisselkoersen van de euro uitgedrukt in de andere munteenheden op haar website (www.nbb.be). Deze website vermeldt ook de wisselkoersen van de euro in de munteenheden die niet in bovenstaande tabel zijn opgenomen.

In sommige gevallen is het aangewezen om de wisselkoers in aanmerking te nemen die van toepassing was op het ogenblik waarop de inkomsten werden verkregen. Dit is bv. het geval wanneer de behaalde inkomsten belangrijk zijn en geen of een geringe periodiciteit vertonen. De website van de Nationale Bank van België bevat ook deze gegevens (www.nbb.be, vervolgens de linken aanklikken / Nederlands / Statistieken / NBB.Stat / Financiële markten / Wisselkoersen / Referentiewisselkoersen van de euro in nationale munteenheden).

►Lees ook: Curateurs: grandes lignes de l'adaption des obligations de déclaration et de paiement en matière de TVA

De waarde van de vreemde munteenheid in euro is het resultaat van de bewerking 1/x, afgerond tot het hogere of lagere tienduizendste naargelang het cijfer van het honderdduizendste al of niet 5 bereikt. Hierbij is 'x' de dagkoers van de euro in die vreemde munteenheid.

In voorkomend geval mogen de belastingplichtigen d.m.v. bewijsstukken aantonen dat op hun inkomsten een lagere omzettingskoers is toegepast.

Voor de berekening en de aangifte van de bedrijfsvoorheffing, moet normaal gesproken de wisselkoers in aanmerking worden genomen die van toepassing was op de dag waarop de aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten werden betaald of toegekend.