Gemiddelde brandstofprijzen voor 2019 gepubliceerd

Geschreven door Laurens Snauwaert, Alaska, www.alaska-group.eu
Foto: David Precious  

In een vennootschap moeten brandstofkosten bewezen worden, maar wie een eenmanszaak heeft kan daarnaast opteren om te werken met de gemiddelde brandstofprijzen die jaarlijks worden bekend gemaakt. Onlangs heeft Statbel, het Belgische statistiekbureau die gemiddeldes voor inkomstenjaar 2019 gepubliceerd.

Eenmanszaak

In een eenmanszaak kunnen de brandstofkosten niet enkel bewezen worden door bv. facturen, tankbonnetjes, uittreksel van een creditcard, enz., maar er kan ook voor gekozen worden om te werken met de gemiddelde brandstofprijzen die elk jaar in het begin van het jaar door Statbel worden bekendgemaakt. In dat laatste geval wordt er dan gewerkt met een kostenforfait dat als voordeel heeft dat er geen bewijzen moeten voorgelegd worden. De gemiddelde prijs per liter, incl. btw bedroeg 1,5310 euro voor benzine 98 RON, 1,4574 euro voor benzine 95 RON, 1,5215 euro voor diesel 10S en euro 0,5101 voor lpg. Voor benzine 95 RON E10 en benzine 98 RON E10 bedroeg de gemiddelde prijs resp. 1,4733 en 1,5401 euro.

Volg op 18 december 2020 van 12:30 uur tot 13:30 uur het online seminar Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap (DEC 2020) met Roel VAN HEMELEN

Als belastingplichtige

Een belastingplichtige mag kiezen welke (voordeligste) methode jaarlijks wordt toegepast, ofwel werkelijke kosten inbrengen, ofwel zich baseren op het kostenforfait. Hou er wel rekening mee dat een keuze voor het kostenforfait impliceert dat er geen btw op brandstofkosten in aftrek kan gebracht worden. Beschikt een belastingplichtige echter over btw-conforme opgestelde facturen, dan kan de btw daarop tot 50% gerecupereerd zo de belastingplichtige er dan uiteraard voor kiest om zijn werkelijke kosten te bewijzen. Het feit dat de beroepsgebruik van de auto hoger zou liggen dan 50% doet aan die maximale 50% btw-aftrek geen afbreuk.  

►Lees ook: Bedragen leefloon 2020

Kostenforfait

Grosso modo komt het kostenforfait neer dat de beroepskilometers worden vermenigvuldigd met het gemiddelde verbruik per liter van de auto in kwestie op 100 kilometer en de gemiddelde prijs per liter, zoals hoger vermeld. De aftrekbeperking van de brandstofkosten mag ook niet vergeten worden. Echter, voor inkomstenjaar 2019 bedraagt die nog steeds 75%. Het is pas vanaf inkomstenjaar 2020/aanslagjaar 2021 dat de zgn. gramformule op brandstofkosten moet worden toegepast. Het percentage aftrekbeperking is dan gelijk aan 120% - (0,5 x coëfficiënt type brandstof x gram CO2). Voor diesel is de coëfficiënt 1, terwijl die voor benzine 0,95 bedraagt.