Geld verdienen door roerende inkomsten aan te geven!

Geschreven door Lexalert
Foto: Waltie  

ZOALS IEDEREEN NAGENOEG WEET, WERD DE ROERENDE VOORHEFFING OP DE MEESTE ROERENDE INKOMSTEN (DIVIDENDEN, INTERESTEN ENZ.) IN 2017 OPGETROKKEN NAAR MAAR LIEFST 30%.

Anderzijds is het zo dat het tarief van de Personenbelasting inkomsten 2017 op de eerste inkomstenschijf van 11.070,00 EUR slechts 25% bedraagt en er anderzijds ook een belastingvrije som van minimum 7.270,00 EUR van toepassing is.  
 
Personen met geen of lage andere inkomsten hebben er dus alle belang hun dividenden en interesten, of een gedeelte daarvan,  aan te geven, niettegenstaande daartoe geen verplichting geldt.
 
Op deze wijze kan (een gedeelte van) de ingehouden roerende voorheffing gerecupereerd worden, wat mooi meegenomen is. Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden kan dit regime voor iedere partner afzonderlijk worden toegepast.
 
Opgelet het vergt wel wat rekenwerk om het precieze bedrag aan roerende inkomsten aan te geven om een zo hoog mogelijk bedrag aan roerende voorheffing te recupereren.