Geen vermelding CO2-uitstoot op inschrijvingsbewijs!?

Geschreven door Dhr. Patrick Mesotten, Alaska, www.alaska-group.eu
Foto: Chris Burke  

Een belangrijke factor omtrent de autofiscaliteit en meer bepaald wat de berekening van de kostenaftrek betreft, is de CO2-uitstoot van de auto in kwestie. De fiscus gaat daarbij uit van de CO2-uitstoot zoals die vermeld wordt op het inschrijvingsbewijs van de auto. Sinds 1 juli 2019 wordt die CO2-waarde echter niet meer vermeld op het inschrijvingsbewijs. De vraag is dan hoe de fiscus  voortaan te werk gaat…

De CO2-uitstoot van een auto speelt een cruciale rol in de autofiscaliteit. Zo worden o.m. de verkeersbelasting, de kostenaftrek en het voordeel alle aard bij de gratis terbeschikkingstelling van een auto door een werkgever aan zijn werknemer o.m. bepaald door de CO2-uitstoot van de auto in kwestie. Voor auto’s waarvan geen CO2-uitstoot gekend is, wordt uitgegaan van de hoogste waarden, nl. 195 en 205 g/km voor een benzine- en dieselauto. Dat heeft natuurlijke nefaste gevolgen voor de kostenaftrek van de auto in kwestie.

Volg het on demand seminarie Hoe kan een onderneming haar knowhow en bedrijfsgeheimen beschermen? met Jo WILLEMS

Voor de CO2-waarde werd uitgegaan van het inschrijvingsbewijs, maar sinds 1 juli 2019 wordt de CO2-uitstoot daarop niet meer vermeld. De vraag is dan hoe de fiscus daar mee omgaat. Dat betekent niet zonder meer dat zomaar de hoogste waarden gaan gelden. De CO2-waarden van een auto kunnen immers relatief makkelijk opgevraagd worden bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen, beter gekend als het DIV. Op de website van de FOD Mobiliteit kan men kiezen voor “Mijn voertuig, mijn plaat” en vervolgens aan de hand van het chassisnummer de “Status van uw voertuig” opvragen, waar dan ook de CO2-uitstoot kan terug gevonden worden.

 Lees ook: Regeling aanslag geheime commissielonen bevat discriminatie

Er kan ook gewoonweg naar het gelijkvormigheidsattest van de auto gekeken worden waar steevast de CO2-waarde vermeld staat. Het is dan zelfs niet nodig de website van de FOD mobiliteit te raadplegen. Het probleem is echter dat de fiscus nog geen officieel standpunt heeft ingenomen omtrent het probleem ter zake. Het zou niet meer dan logisch zijn dat gewoonweg gekeken wordt naar het gelijkvormigheidsattest, maar het is nog even afwachten welke piste de fiscus uiteindelijk zal kiezen.