Geen economische werkloosheid bij uitbesteding werk aan derden

Geschreven door Lexalert
Foto: Shelley Lindsay  

Het wetsontwerp van 9 november 2017 wijzigt de reglementering rond economische werkloosheid.

Het wetsontwerp voorziet dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst in geval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Het doel is om de werkgever te verbieden beroep te doen op gebrek aan werk wegens economische oorzaken wanneer het beroep op deze regelingen gebaseerd is op redenen die afhankelijk zijn van de wil van de werkgever, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer hij werk uitbesteedt aan derden dat had moet worden verricht door de werknemers die betrokken zijn bij deze regelingen.

Volg het on demand seminarie Aftrek autokosten, bedrijfswagens en mobiliteitsbudget met Gunther VALKENBORG

Op die manier maakt de wil om werk uit te besteden aan derden dat had moet worden verricht door de werknemers tijdens de duur van de schorsing van de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, geen reden van gebrek aan werk uit dat het beroep op de regelingen voor gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Lees ook: Wijzigingen met betrekking tot werk

De reden van gebrek aan werk moet onafhankelijk zijn van de wil van de werkgever, wat bijvoorbeeld niet het geval is wanneer hij bijvoorbeeld het werk, dat gewoonlijk wordt verricht door de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd, uitbesteedt aan derden.

De sanctie in geval van niet naleving is dat de werkgever de werknemer zijn normaal loon moet betalen voor de dagen tijdens welke hij aan derden het werk heeft uitbesteed dat gewoonlijk wordt uitgevoerd door deze werknemer.

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp van 9 november 2017 houdende diverse bepalingen inzake werk