Geen carensdag meer voor zelfstandigen

Geschreven door Stefan Ghijsen, Alaska Group, https://www.alaska-group.eu
Foto: Leon Riskin

Momenteel krijgen zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn door bv. een ziekte, pas een uitkering wanneer zijn minstens 14 kalenderdagen buiten strijd zijn. Die carens- of wachtperiode van 14 dagen speelt niet bij werknemers in loondienst. De wetgever heeft die wachtperiode voor zelfstandigen echter geschrapt.

In de huidige stand van de wetgeving is ziek worden of getroffen worden door een arbeidsongeval nefast voor een zelfstandige. Zij moeten immers twee weken wachten vooraleer zij recht krijgen op een vervangingsinkomen van het ziekenfonds. Wordt een zelfstandige getroffen door een ziekte van 3 weken, dan krijgen ze eigenlijk maar één week uitkering gelet op de carensperiode van 14 kalenderdagen/2 weken.

Volg het on demand seminarie Up-to-date HR-recht 2019-3 met Simon ALBERS

De gezinssituatie van de zelfstandige bepaalt dan hoeveel die uitkering dan zal bedragen. Voor een gezinshoofd bedraagt dit 60,26 euro per dag, terwijl dit voor een samenwonende 40,78 euro per dag bedraagt. Op dat vervangingsinkomen wordt 11,11% voorheffing ingehouden en privé wordt de zelfstandige daarop belast tegen de progressieve tarieven in de personenbelasting. Bedraagt het vervangingsinkomen maximaal 2.400,80 euro, dan kan mogelijks wel een beroep worden gedaan op een belastingvermindering.

►Lees ook Zelfstandigen - Carensperiode beperkt tot 2 weken

De wetgever trekt echter vanaf 1 juli 2019 een streep door die wachtperiode van 14 dagen. De zieke zelfstandige zal dan vanaf de eerste dag vanaf zijn arbeidsongeschiktheid recht hebben op een uitkering van het ziekenfonds. Een addertje onder het gras is echter dat de zelfstandige dan wel minstens 8 opeenvolgende dagen arbeidsongeschikt moet zijn. Een zelfstandige die m.a.w. maar 7 dagen ziek is, heeft dus helemaal geen recht op de uitkering. Een dag langer werkonbekwaam geeft dan wel recht op een ziekte-uitkering vanaf de eerste dag ziekte. Het getuigschrift van de arts moet tevens binnen de 7 dagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid toegekomen zijn bij het ziekenfonds.