Geen bijdrage op de eerste aanwerving voor onbepaalde duur en verminderingen op de eerste 6 aanwervingen

Geschreven door Lexalert
Foto: Andre Chinn

De Ministerraad van 30 oktober 2015 heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waardoor voor zelfstandigen en KMO’s de werkgeversbijdragen worden afgeschaft voor de eerste aanwervingen en de verminderingen verhogen voor de volgende aanwervingen. Deze korting komt er in het kader van de tax shift.

Het voorstel zal in werking treden op 1 januari 2016.

Het gaat in feite om twee maatregelen:

1) Geen sociale werkgeversbijdragen op de eerste werknemer die in dienst wordt genomen in de komende 5 jaar

Vanaf 2016 en tot eind 2020 zullen alle werkgevers die een eerste werknemer aanwerven een levenslange vrijstelling genieten van sociale werkgeversbijdragen  op deze eerste werknemer. Deze bepaling heeft tot doel om zoveel mogelijk zelfstandigen te helpen om de “eerste stap” te zetten qua aanwerving.

2) Vermindering van de sociale bijdragen voor de 2de tot de 6de aanwerving

Bovendien worden de huidige voordelen die betrekking hadden op de 1ste, 2de, 3de, 4de en  5de aanwerving respectievelijk verschoven naar de 2de, 3de, 4de, 5de en 6de aanwerving.
De Regering creëert dus nieuwe voordelen voor de eerste werknemers tot de 6de werknemer om de groei en vooral de jobcreatie aan te wakkeren.

We moeten opmerken dat de ondernemingen die hun eerste werknemers in 2015 hebben aangeworven niet vergeten worden omdat alle aanwervingen van de 1ste tot de 5de werknemer sinds 1/1/2015, de nieuwe bedragen zullen genieten van de verminderingen van sociale bijdragen die van toepassing zijn vanaf 2016, maar voor het aantal kwartalen van verminderingen waarop zij nog recht hebben in het regime dat van toepassing is in 2015.

Lees ook: Sociale verkiezingen 2016 - Uitgesloten werknemers berekening drempel