Gecombineerde werk- en verblijfsvergunning voor buitenlandse werknemers

Geschreven door Lexalert
Foto: hibino  

Op 8 september 2017 keurde de ministerraad een ontwerp goed van vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters en staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken over de samenwerking tussen de federale staat en de deelstaten rond werk- en verblijfsvergunningen.

De bevoegdheden voor buitenlandse werknemers zijn in ons land verspreid over de federale overheid en de deelstaten. De toegang tot het grondgebied is een federale bevoegdheid, terwijl de toegang tot de arbeidsmarkt afhankelijk van het soort migratie een federale of regionale bevoegdheid is. Dankzij het samenwerkingsakkoord dat vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters en van staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken hebben uitgewerkt, moet die samenwerking vlotter verlopen.

Er wordt werk gemaakt van administratieve vereenvoudiging met de invoering van een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning. Nu zijn dat nog twee afzonderlijke documenten. De gecombineerde vergunning zal via een enkele procedure kunnen aangevraagd worden. Als iemand niet het recht heeft om in ons land te werken zal de gecombineerde vergunning dat eveneens vermelden. Als gevolg van een Europese richtlijn worden dergelijke gecombineerde vergunningen overal in Europa ingevoerd.

Ander interessant artikel: Detachering: vrijstelling bijhouden sociale documenten en procedure aanduiding verbindingspersoon

Daarnaast voorziet het akkoord in een systeem voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de verschillende entiteiten die betrokken zijn bij de inspecties en de controles op de naleving van de wetgeving rond de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en hun verblijf.