FSMA publiceert een circulaire over de MIFID-regels voor de verzekeringssector

Geschreven door Lexalert

De wet van 30 juli 2013 heeft de MiFID-gedragsregels uitgebreid tot de verzekeringssector.

De doelstelling van de circulaire 2015/4 van 1 september 2015 is een samenvatting te geven van de belangrijkste MiFID-gedragsregels die van toepassing zijn verklaard op de verzekeringssector

Deze circulaire is van toepassing op de volgende ondernemingen en tussenpersonen met betrekking tot de verzekeringsbemiddelingsdiensten die zij op het Belgische grondgebied aanbieden:

  • de verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht;
  • de verzekeringsondernemingen die ressorteren onder het recht van een Staat die geen lid is van de
  • Europese Economische Ruimte (EER) en waaraan toelating is verleend krachtens hoofdstuk II van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;
  • de verzekeringstussenpersonen die zijn ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen dat door de FSMA wordt bijgehouden;
  • de in België gevestigde bijkantoren van verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen die ressorteren onder het recht van een andere EER-lidstaat;
  • de verzekeringsondernemingen en de verzekeringstussenpersonen die ressorteren onder het recht van een andere EER-lidstaat en die op het Belgische grondgebied actief zijn in het kader van het vrij verrichten van diensten;
  • de verzekeringsondernemingen die ressorteren onder het recht van een Staat die geen lid is van de EER en die op het Belgisch grondgebied actief zijn in het kader van het vrij verrichten van diensten

Bekijk de volledige tekst van de circulaire FSMA 2015/4 van 1 september 2015 met betrekking tot de aanpassing van de circulaire FSMA_2014_02 d.d. 16/04/2014 met betrekking tot de wijziging van de wet van 27 maart 1995 en de uitbreiding van de MiFID-gedragsregels tot de verzekeringssector