Forfaits Vlaamse erfbelasting 2019

Geschreven door Lexalert
Foto: Mr.Brightsidez  

In het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2019 verscheen het "Bericht in verband met de automatische indexering inzake erfbelasting. — Aanslagjaar 2019". De aangevers van een nalatenschap kunnen deze forfaits gebruiken om het passief van de nalatenschap te berekenen.

De forfaits voor de berekening van het passief van de nalatenschap worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan de consumptieprijsindex, op basis van een coëfficiënt.
De coëfficiënt voor het aanslagjaar 2019 bedraagt 1,0688.

Vlaamse Codex Fiscaliteit  Coëfficiënt en forfait  2019
Artikel 2.7.3.4.2, zesde lid VCF  Coëfficiënt  1,0688
Artikel 2.7.3.4.2, eerste lid VCF  Het forfaitair bedrag voor de schulden van de erflater die op de dag van het overlijden bestaan  1603,20 EUR
Artikel 2.7.3.4.2, tweede lid VCF  Het forfaitair bedrag voor de schulden van de gemeenschap als de erflater gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap  3206,40 euro
Artikel 2.7.3.4.2, vijfde lid VCF  Het forfaitair bedrag voor de begrafeniskosten  6412,80 euro

 

Het forfait voor de schulden van de erflater die op de dag van het overlijden bestaan voor de schulden van de gemeenschap als de erflater gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap kunnen niet gecombineerd of gecumuleerd worden. 

De schulden die specifiek zijn aangegaan om onroerende goederen te verwerven of te behouden, zijn uitgesloten uit beide forfaitaire bedragen.

Het forfait van de begrafeniskosten geldt niet als de erflater een uitvaartverzekering heeft afgesloten.

Lees de volledige tekst van Vlaamse Belastingdienst. — Bericht in verband met de automatische indexering inzake erfbelasting. — Aanslagjaar 2019