FOD Werk - Checklist preventie coronavirus (COVID-19)

Geschreven door Lexalert
Foto: 1Day Review  

De FOD werk publiceerde een checklist preventie COVID 19. 

COVID19 vormt op de werkvloer een arbeidsrisico waar de werkgever de werknemers tegen moet beschermen. Dit risico moet net als alle andere risico’s geëvalueerd worden samen met de bevoegde interne of externe preventiedienst.

Onderstaande controlelijst is een lijst voor zelfcontrole gebaseerd op de richtlijnen van de Wereld Gezondheidsorganisatie, de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en de principes van de Welzijnswet en de Codex welzijn op het werk. Het kaderen van individuele punten moet aan de hand van deze richtlijnen gebeuren.

Volg het on demand seminarie Gratis webinar – FAQ Coronavirus en HR-beleid met Emmanuel WAUTERS

A. Administratief onderzoek

1. Informatie en vorming

 • Worden externen onthaald en collega’s verwelkomd zoals het hoort (geen hand, automatisch afstand houden).
 • Beschikt men over advies van de externe preventiedienst?
 • Heeft men hiervoor een opleiding aan de werknemers gegeven?
 • Is men op de hoogte van de wijze van overdracht (druppeltjes via hoesten, niezen, maar ook via oppervlakten)?
 • Heeft men een schoonmaakprogramma met prioritaire aandacht voor oppervlakten, klinken, knoppen, telefoons, printers (alles wat aangeraakt wordt)?
 • Heeft men voorzien om de werkplaats te ontsmetten wanneer een werknemer de werkplek wegens ziekte verlaat?

2. Werken met derden

 • Worden derden ingelicht van deze maatregelen?

3. Controle werknemers

 • Worden werknemers met een milde hoest naar huis verwezen?
 • Worden werknemers met beperkte verhoogde lichaamstemperatuur (reeds >= 37,3 °C) naar de huisarts verwezen (na telefonische aankondiging)?
 • Wordt dit ook in posters opgenomen?
 • Wordt maximaal in telewerk voorzien?

B. Onderzoek op de werkplaats

1. Sociale voorzieningen

 • Zijn er mogelijkheden om de handen te wassen?
 • Is er papier voorzien?
 • Hangen er instructies uit hoe de handen correct gewassen moeten worden?
 • Hangen de richtlijnen van de Vlaamse Overheid uit i.v.m. sociale distantiëring en hygiëne?
 • Zijn er maatregelen genomen in de refter om op afstand van elkaar te eten (1,5m à 2m tussenin, niet recht over elkaar)?

2. Werkplaats

 • Kan men op voldoende afstand van elkaar werken (> 1,5m)?
 • Zijn de lokalen voldoende verlucht?
 • Zijn er maatregelen genomen om besmetting via materialen te voorkomen (reiniging van werkstukken en arbeidsmiddelen die door meerdere werknemers gebruikt worden)?

3. Liften

 • Worden liften uit dienst genomen of is er een affichering dat ze zo weinig mogelijk gebruikt mogen worden (reden: in een lift kan social distancing niet toegepast worden)?

4. Vergaderzalen

 • Worden niet-essentiële vergaderingen geannuleerd?
 • Worden de essentiële vergaderingen beperkt in tijd?
 • Wordt het aantal deelnemers beperkt?
 • Na vergaderen de ruimte reinigen en verluchten?

5. Voertuigen

 • Worden voertuigen bij wissel van chauffeur gereinigd en ontsmet?

Bekijk de integrale tekst van de Checklist preventie coronavirus (COVID-19)