FOD Financiën publiceert algemene nota no deal Brexit

Geschreven door Lexalert
Foto: Tim Reckmann  

De Brexit heeft tot gevolg dat ook het goederenverkeer met het Verenigd Koninkrijk (VK) onderworpen zal worden aan de bepalingen van het douanewetboek van de Unie (DWU) en aan de bijhorende douaneformaliteiten. De algemene nota no deal Brexit is het resultaat van overleg tussen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) en privé partners in het kader van het Nationaal Forum - subwerkgroep Brexit.

De werkgroep heeft als doel zowel de AAD&A, de havens als de ondernemingen voor te bereiden op de Brexit zodanig dat de bestaande goederenstromen zo weinig mogelijk worden verstoord en de dienstverlening van de AAD&A op peil blijft.

►Volg het on demand seminarie Gevolgen van Brexit voor douane, GDPR en mededingingsrecht met Jeroen GOBBIN (KPMG), Anouk FOCQUET en Sarah JAQUES (contrast law). 

Meer weten over: 

 • Vermelding enig document
 • Summiere aangifte bij binnenbrengen in de EU
 • Aangifte tot tijdelijke opslag
 • Aangifte tot een douaneregeling
 • Transitzendingen
 • Werkwijze lege trailers en containers
 • Arrival at exit bij deelzendingen
 • Werkwijze terugkerende goederen
 • Verlegging van verificatie
 • Toepassing noodprocedure
 • Werkuren van de AAD&A
 • Grensoverschrijdende douanevergunningen
 • Uitvoer dual-use goederen

Download de algemene nota no deal Brexit