Flexibilisering thematische verloven vanaf 1 januari 2019 - Spreiding en opsplitsing

Uittreksel uit het online seminarie "Up-to-date HR-recht - september 2018" van september, 2018

We kennen volgende thematische verloven: 

  • Verlof voor medische bijstand
  • Ouderschapsverlof
  • Palliatief verlof

Met (naar verwachting) ingang van 1 januari 2019 komt er een flexibilisering van de thematische verloven.

Die komt er onder de vorm van spreiding en opsplitsing

Hierna een uittreksel uit het online seminarie "Up-to-date HR-recht - september 2018" van september, 2018