Fisconet schendt GDPR

Geschreven door Lexalert
Foto:

In haar aanbeveling 01/2019 van 6 februari 2019 stelt de Gegevensbeschermingsautoriteit dat de verplichte aanmaak van een gebruikersaccount bij Microsoft om fiscale database Fisconet van de FOD Financiën te consulteren in strijd is met de GDPR. 

In maart 2018 klaagde federaal parlementslid Marco Van Hees (PVDA) al over de nieuwe procedure om toegang te krijgen tot de fiscale databank FisconetPlus van de federale overheidsdienst Financiën.

Het beheer ervan werd door de FOD Financiën toevertrouwd aan Microsoft via Sharepoint. Raadpleging van de fiscale database is alleen mogelijk mits er een Microsoft-account wordt aangemaakt. Volgens de aanbeveling is dat strijdig met de privacy-regulering GDPR. 

De aanbeveling stelt: "Overheidsdiensten dienen steeds de vrije toegang tot de officiële bronnen van wetgeving te waarborgen. Dit zonder enige voorwaarde hieraant te koppelen die inmengingen in de persoonlijke levenssfeer uitmaken en/of onnodige restricties inhouden voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, al dan niet door voorwaarden of het gebruiksmodel van een derde partij stilzwijgend over te nemen". 

De databank kan enkel geraadpleegd worden op voorwaarde dat een Microsoftaccount aangemaakt wordt. In de algemene voorwaarden van Microsoft staat dat surfgegevens en opzoekingen van bezoekers gebruikt worden om ‘publiciteit te tonen die beter aangepast is aan uw interesses’. 

Marco Van Hees zal minister van Financiën Alexander De Croo hierover interpelleren. De vraag is of de fiscale database Fisconet op Sharepoint kan functioneren zonder gebruikersaccount of er een ander platform gebruikt moet worden. 

Lees de volledige tekst van de aanbeveling 01/2019 van 6 februari 2019