Fiscale stimulans voor de ombouw van winkel in woning

Geschreven door De Broeck Van Laere & Partners , , www.dvp-law.be

De Vlaamse regering wil de leegstand van winkels in stadscentra bestrijden door vijf jaar lang een vrijstelling van onroerende voorheffing toe te staan als een winkelpand omgebouwd wordt tot een woning. 

De fiscale steunmaatregel verschilt naargelang de ligging van het omgebouwde handelspand. In “kernwinkelgebieden” (de eigenlijke stadskernen) wordt een vrijstelling van onroerende voorheffing toegestaan voor de ombouw tot woning van de verdiepingen boven de winkel. De winkel zelf (op het gelijkvloers) blijft dus behouden. In “winkelarme gebieden” (buiten het echte centrum of zelfs buiten de bebouwde kom) is het de bedoeling dat de winkel zelf omgebouwd wordt tot woning en dus verdwijnt. 

Voor de nieuwe woningen die op die manier tot stand komen, wordt een vrijstelling van onroerende voorheffing verleend voor een periode van vijf jaar. 

De vrijstelling is van toepassing vanaf volgend jaar in het Vlaamse Gewest. 
De gemeenten moeten eerst nog de sectoren aflijnen die als “kernwinkelgebied” of “winkelarm gebied” gelden. 

Volg het on demand seminarie Het nieuwe Vlaams Huurdecreet – What's new? met Céline VAN DEN BERGHE

Niet alleen voor leegstaande winkels 

Er bestond al een gelijkaardige maatregel, maar die kende weinig succes omdat de voorwaarden te streng waren. Zo moest het vroeger gaan om een leegstaande winkel. Die vereiste valt weg. Ook een winkel die nog actief is, mag nu omgebouwd worden. Voortaan is bovendien ook ombouw tot meerdere woningen toegelaten. Ook de vroegere 50%-voorwaarde (minstens de helft van de oppervlakte van het pand moest gebruikt worden voor de winkel) valt weg. Tot slot is de vrijstelling zelf ook groter geworden. Vroeger werd ze maar voor drie jaar verleend, vanaf nu, zoals gezegd, voor vijf jaar. 

Lees ook: Nieuwe gunstmaatregel voor de bouwsector

Bron: artikel 2.1.6.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit zoals gewijzigd door decreet van 22 juni 2018 houdende de rationalisering van fiscale gunstmaatregelen (Staatsblad van 24 juli 2018),