Fietsvergoeding voor elektrische fietsen

Geschreven door Lexalert
Foto: Joe Goldberg  

 

De wet van 22 oktober 2017 houdende diverse fiscale bepalingen voert de fietsvergoeding in voor zogenaamde "speed elecs". Deze treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2018.  

Tot het aanslagjaar 2017 zijn er naast het klassieke elektrisch rijwiel dat tot 25 km per uur haalt, ook nieuwe types van tweewielers met trapondersteuning te koop die snelheden kunnen halen tot 45 kilometer per uur: snelle rijwielen met elektrische hulpmotor, of in het vakjargon “speed pedelecs”.

Het koninklijk besluit van 21 juli 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (Belgisch Staatsblad van 9 september 2016) creëerde een wettelijk kader voor nieuwe soorten rijwielen met elektrische hulpmotor.

Vanaf 1 oktober 2016 zijn er 3 categorieën rijwielen met bijkomende aandrijfkracht:

  • rijwielen met een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen;
  • gemotoriseerde rijwielen: elk twee, drie- of vierwielig voertuig met pedalen, uitgerust met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 25 km per uur, met uitsluiting van de rijwielen bedoeld in de eerste gedachtestreep;

De cilinderinhoud van een motor met inwendige verbranding bedraagt ten hoogste 50 cm3 en het nettomaximumvermogen 1 kW. Voor een elektrische motor bedraagt het nominaal continu maximumvermogen ten hoogste 1 kW;

  • speed pedelecs: elk tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen, met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45 km per uur, en met de volgende kenmerken:
  • een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm3 met een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of
  • een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft.

Momenteel zijn reeds de fietsen zonder bijkomende aandrijving beoogd door de van kracht zijnde bepalingen zoals de klassieke fietsen, de koersfietsen, de mountainbikes, enz.

Vanaf het aanslagjaar 2018 kan een fietsvergoeding bekomen worden voor: 

1. Het rijwiel: elk voertuig met 2 of meer wielen dat via pedalen of handgrepen met spierkracht wordt aangedreven of uitgerust is met een elektrische hulpmotor tot 250 W die geen ondersteuning meer biedt vanaf 25 km/h, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen.

Elektrisch aangedreven klassieke fietsen, koersfietsen, mountainbikes, city bikes, bakfietsen, aangepaste fietsen voor mindervaliden (3 wielen, aandrijving via handgrepen, …), plooibare fietsen, vallen onder de hierboven vermelde definitie.

Hoverboards, rolschaatsen, skateboards, monowheels en segways zijn niet bedoeld. Hier gaat het om gemotoriseerde of niet gemotoriseerde voortbewegingstoestellen.

2. Het gemotoriseerd rijwiel: elk twee-, drie- of vierwielig voertuig met pedalen, uitgerust met een elektrische hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 25 km per uur, met uitsluiting van de hierboven vermelde rijwielen.

Het nominaal continu maximumvermogen van de elektrische motor bedraagt ten hoogste 1 kW.

3. De speed pedelec: elk tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen, met een elektrische hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45 km per uur.

 Ander interessant artikel: Fietsvergoeding 2017

De elektrische motor heeft een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW.

De rijwielen, gemotoriseerde rijwielen of speed pedelecs kunnen al dan niet uitgerust zijn met een garageknop (ook wel Walk Assist, Park Assist, vertrekhulp, parkeerhulp, etc. genoemd) waardoor ze beperkt autonoom kunnen bewegen om bijvoorbeeld gemakkelijker een helling te kunnen opwandelen met de fiets aan de hand.

Wat de zogenaamde e-bike betreft, deze kan enkel in aanmerking komen omwille van de elektrische aandrijving als die kan worden opgenomen in één van de drie hiervoor bedoelde categorieën (rijwiel, gemotoriseerd rijwiel en speed pedelec).

In het persbericht van de minister van Mobiliteit naar aanleiding van de publicatie van het nieuwe koninklijk besluit rond het wettelijk kader van de elektrische fiets staat vermeld dat “het gebruik van de fiets als verplaatsingsmiddel moet aangemoedigd worden als deel van een globaler intermodaal beleid. Het rijwiel met elektrische hulpmotor verdient hierin zeker een plaats, aangezien het een positieve oplossing biedt voor zowel het fileprobleem als de milieu-uitdagingen.”.

Lees de volledige tekst van de wet van 22 oktober 2017 houdende diverse fiscale bepalingen