Fiche 281.50 en vrije beroepers

Geschreven door Dominique Berteloot, Alaska Group, https://www.alaska-group.eu/
Foto: nancy smith

Tegen 30 juni 2019 moeten er in principe fiches 281.50 opgemaakt worden voor erelonen en commissies die in 2018 o.m. betaald werden aan vrije beroepers die werken zonder vennootschap. Door het nieuwe ondernemingsrecht zijn vrije beroepers die werken via een eenmanszaak sinds 1 november 2018 echter onderworpen aan het boekhoudrecht. Heeft dat gevolgen voor de ficheverplichting? 

De ficheverplichting geldt voor erelonen en commissies die betaald werden aan vrije beroepers, zoals artsen en advocaten. Wordt de fiche 281.50 niet tijdig opgesteld, dan zijn de erelonen en commissies fiscaal niet aftrekbaar voor diegene die ze betaald heeft. Indien het betaalde bedrag echter 125 euro niet overschrijdt per jaar en per verkrijger, dan vervalt de ficheverplichting sowieso. Daarenboven is er ook geen verplichting om een fiche 281.50 op te stellen voor commissies of erelonen toegekend aan natuurlijke personen onderworpen aan de Boekhoudwet die een factuur met btw uitgereikt hebben. Voor betalingen aan Belgische vennootschappen van vrije beroepers moet er ook geen fiche opgemaakt worden.

Voor betalingen aan buitenlandse ondernemingen moet er steeds een fiche 281.50 opgemaakt worden. Het onderscheid tussen een eenmanszaak of vennootschap is hier zelfs niet van relevant vermits buitenlandse vennootschappen niet onderworpen zijn aan de Belgische Boekhoudwetgeving. Het feit dat zij dan zelfs een btw-conforme factuur uitreiken verandert daar niets aan. Voor vrije beroepers moet er in het kader van de ficheverplichting voor inkomstenjaar 2018 een onderscheid gemaakt worden tussen erelonen of commissies betaald vóór of na 1 november 2018.

►Lees ook Fiche 281.29 - Inkomsten uit deeleconomie

Sinds die datum zijn sommige vrije beroepers zonder vennootschap immers onderworpen aan de boekhoudwetgeving waardoor ze sindsdien in principe een btw-conforme factuur moeten opstellen. Voor facturen aan hen betaald sinds 1 november 2018, moeten er dus geen fiscale fiches meer opgesteld worden. Daar deze vrije beroepers echter pas sinds 1 november 2018 onderworpen zijn aan de boekhoudwetgeving, moeten er voor de erelonen die betrekking hebben op de eerste tien maanden nog wel een fiche opgesteld worden. Let er ook op dat er nog steeds vrije beroepers zijn die vrijgesteld zijn van btw, zoals artsen en dus geen btw-conforme factuur moet uitreiken, ook na 1 november 2018. Voor hen moet de fiche 281.50 nog steeds uitgereikt worden, dus ook voor de betaalde erelonen na 1 november 2018.