Fiche 281.29 - Inkomsten uit deeleconomie

Geschreven door Lexalert
Foto: jon crel  

De FOD Financiën publiceerde een ontwerp van fiche 281.29 - Inkomsten uit de deeleconomie. 

Bij het ontwerp van fiche hoor ook een nota met bijkomende informatie.