FAQ investeringsaftrek vanaf 1 januari 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: Herman

De FOD Financiën publiceerde op 8 februari 2018 de circulaire 2018/C/18 over de investeringsaftrek op www.fisconet.be. 

1. Wat verandert er?

Het basispercentage van de investeringsaftrek wordt van 8 % naar 20 % gebracht voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 01.01.2018 en 31.12.2019.

Er wordt eveneens opgemerkt dat de bepaling in verband met de investeringsaftrek voor investeringen die betrekking hebben op productiemiddelen van hoogtechnologische producten wordt opgeheven in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

2. Voor wie?

Het verhoogd basispercentage geldt voor:

  • natuurlijke personen met beroepsinkomsten van de volgende categorieën:
    • winst
    • baten
  • vennootschappen die op grond van art. 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschap worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de investering wordt verricht.

►Blijf op de hoogte over de fiscale actualiteit via de maandelijkse, online seminaries "Up-to-date Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap" met Roel VAN HEMELEN (TaxQuest)

3. Vanaf wanneer?

Het verhoogd basispercentage geldt slechts voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 01.01.2018 en 31.12.2019, ongeacht het aanslagjaar waaraan het belastbaar tijdperk is verbonden.

De investeringsaftrek voor productiemiddelen van hoogtechnologische producten is bij gebrek aan goedkeuring van de Europese Commissie nooit van kracht geweest.

Lees ook: Proratisering en beperking van bepaalde fiscale voordelen vanaf 1 januari 2018

4. Wetgeving?

  • Artikelen 12, 13, 43 en 89 van de wet van 25.12.2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (Belgisch Staatsblad van 29.12.2017).
  • Artikelen 69, 70 en 201, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Interne ref.: 713.573