FAQ FOD FInanciën over forfait/werkelijke kosten auto en valse hybride

Geschreven door Lexalert
Foto:   proby458 (Paul)

Op 21 oktober 2019 publiceerde de FOD Financiën een FAQ betreffende forfait en werkelijke kosten. 

Inhoudstafel 

  • Werkelijke kosten 

  • Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten? 

  • Valse hybriden 

  • Voor welke voertuigen geldt de aftrekbeperking? 

  • Hoe moet ik die kosten verantwoorden? 

  • Mijn werkgever vergoedt de verplaatsingen die ik met mijn auto voor zijn rekening doe (klanten bezoeken, een congres bijwonen...). Is die terugbetaling van kosten belastbaar? 

Werkelijke kosten 

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten? 

Voor de verplaatsingen voor het woon-werkverkeer worden de kosten forfaitair geraamd op 0,15 euro per km. 

De autokosten die u maakt voor beroepsverplaatsingen (andere dan voor het woon-werkverkeer) zijn aftrekbaar als beroepskosten maar sommige kosten worden beperkt in functie van verschillende criteria, in het bijzonder de CO2-uitstoot van het voertuig. 

Voor aanslagjaren 2019 en 2020 zijn de kosten aftrekbaar als volgt: 

Woon-werkverkeer 

0,15 euro/km 

Financieringskosten 

100 % 

Mobilofoon (carkit met smartphone,…) 

100 % 

Brandstof 

75 % 

Andere kosten: 

  

elektrisch voertuig (0 gr CO2/km 

120 % 

diesel 

benzine 

  

max. 60 gr CO2/km 

max. 60 gr CO2/km 

100 % 

meer dan 60 tot max. 105 

meer dan 60 tot max. 105 

90 % 

meer dan 105 tot max. 115 

meer dan 105 tot max. 125 

80 % 

meer dan 115 tot max. 145 

meer dan 125 tot max. 155 

75 % 

meer dan 145 tot max. 170 

meer dan 155 tot max. 180 

70 % 

meer dan 170 tot max. 195 

meer dan 180 tot max. 205 

60 % 

meer dan 195 

meer dan 205 

50 % 

voertuig verworven voor 01.01.2018 

Minimaal 75 % 

 

 

 

Vanaf aanslagjaar 2021 zijn de kosten aftrekbaar als volgt: 

Woon-werkverkeer 

0,15 euro/km 

Financieringskosten 

100 % 

Mobilofoon (carkit met gsm, smartphone …) 

100 % 

Andere kosten, brandstof inbegrepen: 

  

200 gr CO2/km of meer 

40 % 

elektrisch voertuig 

100 % 

andere voertuigen 

120 % - (0,5 % x coëfficiënt x aantal gr CO2/km) = min. 50 % en max. 100 % 

  

-       Diesel: coëfficiënt = 1 

  

-       Aardgas (CNG) met belastbaar vermogen van minder dan 12 fiscale paardenkrachten: coëfficiënt = 0,90 

  

-       Andere: coëfficiënt = 0,95 

voertuig verworven voor 01.01.2018 

minimaal 75% 

Volg op 16 oktober 2020 van 12:30 uur tot 13:30 uur het online seminar Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap (OKT 2020) met Roel VAN HEMELEN

Valse hybriden 

Een oplaadbaar hybride voertuig uitgerust met een batterij die een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kg wagen het wagengewicht, of die meer dan 50 gr CO2/km uitstoot, is een valse hybride. 

Voor die voertuigen wordt vanaf aanslagjaar 2021 de CO2-uitstoot genomen van een overeenstemmend model dat enkel voorzien is van een motor die gebruik maakt van dezelfde brandstof. Bestaat er geen overeenstemmend voertuig, dan wordt de uitstootwaarde vermenigvuldigd met 2,5. 

Voor welke voertuigen geldt de aftrekbeperking?  

De voertuigen waarvoor de aftrekbeperking van de kosten geldt, zijn personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen. 

De aftrekbeperking is van toepassing ongeacht of het voertuig al dan niet uw eigendom is, of het gehuurd of gekocht is. 

►Lees ook: Wat mag ik aftrekken als ik een financiering heb voor mijn auto?

Hoe moet ik die kosten verantwoorden?  

Voor uw beroepsverplaatsingen moet u aan de hand van facturen, nota's, ontvangstbewijzen... kunnen bewijzen dat zowel het aantal kilometer als het bedrag van de autokosten correct is. 

Mijn werkgever vergoedt de verplaatsingen die ik met mijn auto voor zijn rekening doe (klanten bezoeken, een congres bijwonen...). Is die terugbetaling van kosten belastbaar?  

De kilometervergoeding die uw werkgever u geeft als terugbetaling van de autokosten die u voor zijn rekening heeft gemaakt, is niet belastbaar wanneer zij niet meer bedraagt dan die welke de staat aan zijn personeel toekent. 

Deze regel geldt echter alleen wanneer het aantal jaarlijks afgelegde kilometers niet abnormaal hoog is (d.w.z. max. 24.000 km per jaar). 

Het maximumbedrag van de vergoeding is vastgesteld op : 

  • 0,3363 euro per kilometer voor de periode van 01.07.2016 tot 30.06.2017 

  • 0,3460 euro per kilometer voor de periode van 01.07.2017 tot 30.06.2018 

  • 0,3573 euro per kilometer voor de periode van 01.07.2018 tot 30.06.2019 

  • 0,3653 euro per kilometer voor de periode van 01.07.2019 tot 30.06.2020 

Voorbeeld 

In 2018 heeft u met uw eigen wagen 6.000 km voor rekening van uw werkgever afgelegd. 

Die kosten worden terugbetaald tegen 0,33 euro per km. 

De terugbetaling bedraagt dus 6.000 km x 0,33 euro per km = 1.980 euro en is niet belastbaar aangezien zij niet meer bedraagt dan de vergoeding die de staat aan zijn personeel toekent.