FAQ COVID-19 en grensoverschrijdende arbeid

Geschreven door Lexalert
Foto: Global Panorama  

België heeft akkoorden getekend met Duitsland, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland waarin de regeling werd bepaald die van toepassing is voor bezoldigingen van werknemers die gedwongen werden hun activiteit uit te oefenen van thuis uit (vb. telewerk) na de maatregelen die werden genomen voor de bestrijding van de verspreiding van COVID-19. Deze akkoorden introduceren een fictie volgens dewelke de betrokken personen geacht worden hun werk te hebben verricht in de Staat waar ze gewerkt zouden hebben zonder dergelijke maatregelen. De grensarbeiders die een beroep kunnen doen op deze fictie kunnen hier de antwoorden vinden op de meest gestelde vragen.

Ik verblijf in België en werk gewoonlijk uitsluitend in Duitsland (of in Groothertogdom Luxemburg of Nederland). Waar zijn mijn bezoldigingen voor de thuiswerkdagen belastbaar? 

De bezoldigingen die werden ontvangen tussen 11.03.2020 en de laatste dag van de in het akkoord afgesproken periode zijn belastbaar in Duitsland (of in Groothertogdom Luxemburg of Nederland).

Ik verblijf in België en werk gewoonlijk uitsluitend in Frankrijk. Waar zijn mijn bezoldigingen voor de thuiswerkdagen belastbaar? 

De bezoldigingen die werden ontvangen tussen 14.03.2020 en de laatste dag van de in het akkoord afgesproken periode zijn belastbaar in Frankrijk.

Ik verblijf in België en werk gewoonlijk in Duitsland (of in Groothertogdom Luxemburg of Nederland). Mijn arbeidsovereenkomst voorziet telkens 2 telewerkdagen per werkweek van 5 dagen. Waar zijn mijn bezoldigingen voor de thuiswerkdagen belastbaar? 

De telewerkdagen die voorzien zijn in de arbeidsovereenkomst houden geen enkel verband met de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. Bijgevolg zijn de ontvangen bezoldigingen voor deze 2 dagen per week belastbaar in België.

De bezoldigingen die werden ontvangen voor de andere telewerkdagen (3 dagen per week) tussen 11.03.2020 en de laatste dag van de in het akkoord afgesproken periode zijn belastbaar in Duitsland (of in Groothertogdom Luxemburg of Nederland).

Ik verblijf in België en werk gewoonlijk in Frankrijk. Mijn arbeidsovereenkomst voorziet telkens 2 telewerkdagen per werkweek van 5 dagen. Waar zijn mijn bezoldigingen voor de telewerkdagen belastbaar?

De telewerkdagen die voorzien zijn in de arbeidsovereenkomst houden geen enkel verband met de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. Bijgevolg zijn de ontvangen bezoldigingen voor deze twee dagen per week belastbaar in België.

De bezoldigingen die werden ontvangen voor de andere telewerkdagen (3 dagen per week) tussen 14.03.2020 en de laatste dag van de in het akkoord afgesproken periode zijn belastbaar in Frankrijk.

Ik verblijf in België en werk gewoonlijk in het Groothertogdom Luxemburg. Mijn arbeidsovereenkomst voorziet telkens 2 telewerkdagen per maand. Waar zijn mijn bezoldigingen voor de telewerkdagen belastbaar? 

De telewerkdagen die voorzien zijn in de arbeidsovereenkomst houden geen enkel verband met de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. Bijgevolg zijn de ontvangen bezoldigingen voor deze twee dagen per maand in principe belastbaar in België. Echter, voor zover het aantal van deze dagen het totaal van 24 dagen niet overschrijdt tijdens de belastbare periode, zijn de bezoldigingen hieraan verbonden belastbaar in het Groothertogdom Luxemburg (dit stelsel kan niet worden toegepast in de andere staten).

De bezoldigingen die werden ontvangen voor de andere telewerkdagen tussen 11.03.2020 en de laatste dag van de in het akkoord afgesproken periode zijn belastbaar in het Groothertogdom Luxemburg.

Volg op 18 juni 2021 van 12:30 uur tot 13:30 uur het online seminar Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap (JUN 2021) met Roel VAN HEMELEN

Ik verblijf in België en werk gewoonlijk in een ander land dan Duitsland, Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg en Nederland. Waar zijn mijn bezoldigingen voor de thuiswerkdagen belastbaar?

In principe zijn de bezoldigingen belastbaar in België, woon- en werkstaat.

Het is echter raadzaam om de bepalingen te verifiëren van het dubbelbelastingverdrag dat van toepassing is tussen België en de staat waar de professionele activiteit gewoonlijk wordt uitgeoefend (indien dergelijk verdrag werd afgesloten).

Ik verblijf in België en ben in dienst van een Belgisch werkgever. Terwijl ik voor een periode van 5 maanden gedetacheerd was in Duitsland (of Frankrijk of Groothertogdom Luxemburg of Nederland), heb ik mijn opdracht beëindigd door van thuis uit te werken. Waar zijn mijn bezoldingingen voor de thuiswerkdagen belastbaar? 

De overeenkomsten COVID-19 hebben geen betrekking op tijdelijke terbeschikkingstelling in Duitsland, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg of Nederland. De bezoldigingen zijn dus belastbaar in België, woon- en werkstaat.

Ik verblijf in België maar geniet van het speciaal statuut 'buitenlands kaderlid'. Waar zijn mijn bezoldigingen voor thuiswerkdagen belastbaar? 

Gezien buitenlandse kaderleden beschouwd worden als niet-fiscaal inwoners, zijn de dubbelbelastingverdragen die afgesloten werden door België niet van toepassing voor hen, noch a fortiori de COVID-19 akkoorden. De bezoldigingen zijn dus belastbaar in België, plaats van de activiteit.

Ik verblijf in het Franse grensgebied en oefen mijn bezoldigde activiteit gewoonlijk uit in het Belgisch grensgebied, en geniet van het aanvullend protocal met betrekking tot de grensarbeiders. Waar zijn mijn bezoldigingen voor de thuiswerkdagen belastbaar? 

De thuiswerkdagen tussen 14.03.2020 en de laatste dag van de in het akkoord afgesproken periode worden niet beschouwd als dagen waar men het Belgisch grensgebied heeft verlaten. De bezoldigingen zijn dus belastbaar in Frankrijk.

Ik verblijf in België en heb de Belgische nationaliteit zonder tegelijkertijd de Duitse nationaliteit te hebben. Ik werk gewoonlijk in Duitsland waar ik een betrekking heb in de Duitse overheidsdienst. Waar zijn mijn bezoldigingen voor de thuiswerkdagen belastbaar? 

De bezoldigingen ontvangen tussen 11.03.2020 en de laatste dag van de in het akkoord afgesproken periode zijn belastbaar in Duitsland.

►Lees ook: Zomerregeling voor de btw bekend gemaakt

Ik verblijf in Duitsland en heb de Duitse nationaliteit zonder tegelijkertijd de Belgische nationaliteit te hebben. Ik werk gewoonlijk in België waar ik een betrekking heb in de Belgische overheidsdienst. Waar zijn mijn bezoldigingen voor de thuiswerkdagen belastbaar? 

De bezoldigingen ontvangen tussen 11.03.2020 en de laatste dag van de in het akkoord afgesproken periode zijn belastbaar in België.

Ik verblijf in België en werk als zelfstandige (consultant). Ik oefen deze activiteit gewoonlijk uit in het kantoor waarover ik beschik in het Groothertogdom Luxemburg (of Duitsland, in Frankrijk of in Nederland). Waar zijn mijn beroepsinkomsten voortvloeiend uit de activiteit die werd uitgeoegend vanuit thuis belastbaar? 

De beroepsinkomsten zijn belastbaar in België, woon- en werkstaat. De COVID-19 akkoorden zijn niet van toepassing op de inkomsten van zelfstandigen.

Ik verblijf in België en oefen mijn beroepsactiviteit (architect) gewoonlijk uit op de zetel van de Luxemburgse (of Duitse, Franse of Nederlandse) (architecten)vennootschap waarvan ik administrateur (of bestuurder) ben. Waar zijn mijn beroepsinkomsten voortvloeiend uit de activiteit die werd uitgeoefend vanuit thuis belastbaar? 

De beroepsinkomsten zijn belastbaar in België, woon- en werkstaat. De COVID-19 akkoorden zijn niet van toepassing op inkomsten die administrateurs (of bestuurders) ontvangen van hun vennootschap vanwege de uitoefening van hun mandaat of in een andere hoedanigheid.

Wat moet ik als inwoner van België doen om te kunnen genieten van de COVID-19 akkoorden?

U moet het volgende ter beschikking hebben voor de Belgische administratie:

  • een attest van de werkgever met vermelding van het aantal thuiswerkdagen die enkel en alleen gelinkt zijn aan de maatregelen die werden genomen ter bestrijding van COVID-19
  • het bewijs van de daadwerkelijke belasting op de bezoldigingen voor thuiswerkdagen in de staat waar de activiteit zou zijn uitgeoefend zonder maatregelen ter bestrijding van COVID-19.

Welke vermeldingen moet het attest bevatten dat door de werkgever werd opgesteld in het kader van de COVID-19 akkoorden? 

Gezien het hier gaat over een geïndividualiseerd attest, moet het attest volgende gegevens bevatten:

‐        alle noodzakelijke gegevens voor de volledige identificatie van de werknemer (naam, voornaam, adres, geboortedatum)

‐        de aard van de functie uitgeoefend door de werknemer

‐        overzicht van het aantal thuiswerkdagen enkel en alleen omwille de maatregelen ter bestrijding van COVID-19

‐        indien van toepassing, het overzicht van het aantal thuiswerkdagen als voorzien in de arbeidsovereenkomst

‐        het overzicht van eventuele ziektedagen, verlof- en/of recuperatiedagen

‐        verklaring op erewoord dat het attest waar en oprecht is

‐        datum en handtekening van de werkgever, alsook de medeondertekening van de werknemer.

Ik vind geen antwoord voor mijn vra(a)g(en). Waar kan ik terecht? 

U kan uw vraag enkel per mail stellen op volgend adres: aagfisc.com.internat [at] minfin.fed.be