Erfbelasting verlaagt vanaf 1 september 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: Henry Burrows  

De Vlaamse erfbelasting verlaagt vanaf 1 september 2018. De tarieven in de zijlijn gaan omlaag: het hoogste tarief van 65% valt weg en er komt een nieuwe lagere schijf van 25% voor erfenissen tot 35.000 euro. De langstlevende partner krijgt een vrijstelling van 50.000 euro bovenop de gezinswoning. Een jongere onder 21 jaar die beide ouders verliest krijgt een vrijstelling van 75.000 euro op roerend vermogen en op het huis waarin hij/zij woont. En een gedeeltelijke erfenissprong wordt mogelijk. 

Op een erfenis die je krijgt van broers en zussen of van verdere familie of vrienden, betaal je vandaag hoge belastingen. De tarieven voor erfenissen in de zijlijn lopen immers op tot 65 procent. Om de hoge belastingdruk te verlagen – gemiddeld 45 procent voor broers en zussen, gemiddeld 58 procent voor verdere familie of vrienden – past de Vlaamse regering de tarieven in de zijlijn aan. Het hoogste tarief van 65 procent valt weg. En er komt een nieuw lager tarief van 25 procent voor erfenissen tot 35.000 euro.

Vrijstelling voor partner van 50.000 euro

De langstlevende partner zal bovenop de bestaande vrijstelling voor de gezinswoning, geen erfbelasting meer betalen op de eerste schijf van 50.000 euro roerend vermogen.

Wie een erfenis krijgt in de rechte lijn (van een partner, ouder, grootouder), kan die erfenis of een deel ervan kosteloos doorgeven aan zijn of haar eigen kinderen. Voor die kosteloze erfenissprong heb je een jaar de tijd.

Tot slot krijgt een jongere onder 21 jaar die beide ouders verliest een vrijstelling van 75.000 euro op roerend vermogen en op het huis waarin hij/zij woont.