Elektronisch registreren van huurovereenkomsten

Geschreven door Mr. Pim van den Bos, Schoups, www.schoups.be - Mr. Siegfried Busscher, Schoups, www.schoups.be
Foto: turkeychik  

Op 20 december 2016 werd het Koninklijk Besluit van 7 december 2016 houdende regeling van de aanbieding op gedematerialiseerde wijze van onderhandse huurcontracten tot de formaliteit van de registratie in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het Koninklijk Besluit trad in werking op 1 januari 2017.

De registratie van een huurovereenkomst betreft een wettelijke (fiscale) verplichting – zelfs indien de registratie gratis gebeurt.

Thans is het mogelijk om op elektronische wijze onderhandse huurovereenkomsten m.b.t. in België gelegen onroerende goederen te registreren. Hiertoe dient men te surfen naar de website MyRent waar via gebruikersdemo’s en stappenplannen wordt aangegeven op welke wijze men de relevante documenten (huurovereenkomsten, plaatsbeschrijvingen en andere bijlagen) online ter registratie kan aanbieden. Aanmelden kan via een elektronische identiteitskaart of via een zogenaamd certificaat klasse 3. Opgelet, voor documenten met een grootte van meer dan 50 MB of via het besturingssysteem Windows XP zal de online-tool niet werken.

De website bevat tevens een woordenlijst met o.a. definities van de verschillende soorten contracten en bestemmingen van het onroerend goed. Ook de kostprijs van de registratie wordt in dit document besproken. Voor huurovereenkomsten van een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor huisvesting van een gezin of persoon is de registratie  gratis (bv. huurovereenkomsten tot bewoning van een huis of appartement en studentenkamers); voor de andere huurovereenkomsten dient een registratierecht betaald te worden op het totaalbedrag van de huurprijs en de lasten voor de duur van de huurovereenkomst (thans 0,2%). Tevens wordt de kostprijs van de bijlagen (bv. de plaatsbeschrijving) geduid. Het registreren van deze bijlagen is hetzij eveneens gratis (indien de registratie gebeurt samen met de registratie van de huurovereenkomst zelf), hetzij wordt een vast algemeen recht van 50,00 EUR aangerekend per bijlage (indien de registratie later gebeurt).

Ander interessant artikel: MyRent – Online registratie van huurcontracten

Bij de elektronische registratie wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de (gewone) gebruiker (de individuele burger of onderneming) en anderzijds de “geregistreerde gebruiker” (de grote institutionele verhuurders (bv. sociale verhuurkantoren) en georganiseerde tussenpersonen (bv. het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars)). De gewone gebruikers hebben een mogelijkheid tot elektronisch registreren, de geregistreerde gebruikers een verplichting (behalve bij overmacht of technische problemen, dan mag nog geregistreerd worden per post of door de contracten aan te bieden aan het registratiekantoor).