Een verlaging en vereenvoudiging van belastingen op voordelen alle aard werknemers

Geschreven door De Broeck Van Laere & Partners
Foto: Philip Wilson  

Het persbericht van 25 oktober 2017 van Minister van Financiën Johan Van Overtveldt bevestigt de modernisering maar nog belangrijker de vereenvoudiging van de belastingen op de voordelen die door de werkgever worden toegekend aan de werknemers. 

Heel wat werkgevers stellen een pc, gsm, tablet ,… ter beschikking van hun werknemers, wat wordt beschouwd als een privé belastbaar voordeel. 

Om dit belastbaar voordeel te bepalen wordt actueel ofwel rekening gehouden met de zogenaamde werkelijke waarde voor de werknemer (welk voordeel geniet de werknemer in de praktijk met het “krijgen” van een pc, gsm, tablet,… van de werkgever) ofwel wordt gebruik gemaakt van een forfait waarbij we heden slechts 2 forfaits kennen namelijk deze voor de pc ( € 180) en voor het internet ( € 60). 

Echter diende meermaals vastgesteld te worden dat huidige regelgeving niet meer beantwoordt aan de realiteit. Zo kent de wetgever wel een forfait voor een PC maar wat met de laptops en tablets die actueel deel uitmaken van onze dagelijkse leef- en werkwereld? En wat met de smartphones? 

Verder bestaat er ook geen coherentie in de bepaling van de waarde van de voordelen tussen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Federale Overheidsdienst Financiën. 

Vanaf 1 januari 2018 wordt het huidige stelsel gemoderniseerd. Er komt meer duidelijke en transparantie enerzijds door duidelijke en realistische bedragen te hanteren en anderzijds door een coherentie tussen de verschillende overheidsinstanties. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Federale Overheidsdienst Financiën zullen namelijk dezelfde bedragen hanteren in het nieuwe stelsel. 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de bedragen op jaarbasis: 

  Tot 31/12/2017 Vanaf 01/01/2018
PC en/of laptop €180 €72 (per toestel)
Tablet, gsm en smartphone werkelijke waarde €36 (per toestel)
Gratis internet €60 €60 (per toestel)
Telefoonabonnement werkelijke waarde €48