EBITDA-aftrekbeperking goedgekeurd

Geschreven door Stephanie Seré, Alaska-group, www.alaska-group.eu

Op 31 januari 2019 heeft de Kamer de invoering van de EBITDA-aftrekbeperking goedgekeurd. Na ondertekening van de wet door de Koning en publicatie in het Belgisch Staatsblad zal deze regel in werking treden. In de praktijk zal de wet retroactieve werking hebben omdat ze van toepassing is op boekjaren die aanvangen op 1 januari 2019 (aanslagjaar 2020).

Volg het on demand seminarie De stichting en het nieuwe WVV met Dirk VAN GERVEN

De EBITDA-aftrekbeperking is van toepassing indien het financieringskostensurplus meer dan 3 miljoen eur bedraagt.  Bij groepen wordt dit bedrag evenredig verdeeld over de binnenlandse vennootschappen en Belgische inrichtingen die deel uitmaken van de groep. Het surplus dat niet kan worden afgetrokken wegens overschrijding van de grensbedragen is overdraagbaar naar latere belastbare tijdperk.

Het doel van deze aftrekbeperking is de uitholling van de belastbare grondslag van de aftrek van interest en economisch equivalente kosten bestrijden.

Momenteel is het nog wachten op een Koninklijk Besluit waarin het concept van ‘economisch gelijkwaardige kosten en opbrengsten’ zal toegelicht worden.