Eén kleine misstap na 22 jaar onberispelijke dienst kan je je job kosten.

Geschreven door Willy Van Eeckhoutte, Van Eeckhoute, Tacquet en Kileste, www.bellaw.be
Foto: carnagenyc  

Cass. 6 juni 2016, S.15.0067.F

Een ontslag wegens dringende reden heeft voor een werknemer in de regel zeer verstrekkende gevolgen: niet alleen is hij met onmiddellijke ingang zijn job kwijt, bovendien komt zijn recht op werkloosheidsuitkeringen in het gedrang en mogelijk ook zijn goede naam, wat een nieuwe tewerkstelling kan bemoeilijken. Het verbaast dan ook niet dat men zich soms afvraagt of dat alles wel proportioneel is met de begane fout of fouten.

In het boven nader aangewezen arrest beslist het Hof van Cassatie dat rechters die proportionaliteitstoets niet mogen doen. Rechters moeten beoordelen of de tekortkomingen van de werknemer dermate ernstig zijn dat zij de professionele samenwerking met de werkgever onmiddellijk en definitief onmogelijk maken, zoals de wet voorschrijft. Dat wettelijk criterium kan men niet koppelen aan het criterium van disproportie tussen de zware fout en het verlies van de job, dat daarmee niets te maken heeft.

In de zaak waarin het Hof van Cassatie uitspraak deed, was de werkneemster ontslagen omwille van het feit dat zij tot beloop van 55 euro bonuspunten die bestemd waren voor de klanten op haar eigen bonuskaart had gezet. De werkneemster had dat toegegeven. 

Het arbeidshof te Luik aanvaardde dat het hier ging om een zware fout, aangezien een werkgever van zijn werknemers een perfecte eerlijkheid mag eisen, zelfs als het over zaken van geringe waarde gaat. Maar, zo vervolgde het arbeidshof, het gaat over één enkele misstap van de werkneemster, die 22 jaar dienst had en door haar werkgever nog uitgebreide loftuitingen ontvangen had ter gelegenheid van 20 jaar samenwerking en die zowel door de directie als haar collega’s zeer werd gewaardeerd. Dat maakt dat het niet verantwoord is die ene fout te beschouwen als zo ernstig dat zij zou leiden tot een onherstelbare vertrouwensbreuk die de professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk zou maken. In deze specifieke context staat de zware fout niet in een redelijke proportionaliteitsverhouding met de sanctie van het verlies van de job zonder opzegging of vergoeding, aldus het arbeidshof.

Die laatste zin was er te veel aan, zo blijkt uit het cassatiearrest.

Lees ook: Borgtocht werknemer - CAO 41bis wijzigt maximumbedrag