E-learning om de eerste stappen op vlak van welzijn op het werk te zetten

Geschreven door Lexalert

De wet van 4 augustus 1996 over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk bestaat sinds 20 jaar maar is weinig bekend en wordt weinig toegepast in de kleine structuren (KMO’s, …). Het is zo dat in de kleine structuren met minder dan 20 werknemers, elk ondernemingshoofd dienst doet als preventieadviseur voor zijn personeel.

De FOD Werkgelegenheid heeft een e-learning ontwikkeld om een betere kennis van de wetgeving te krijgen maar ook om de belangrijkste principes inzake de preventie van beroepsrisico’s aan te geven.

De ontwikkelde e-learning bestaat uit 5 modules van ongeveer 20 minuten: 

  • introductie over de welzijnswetgeving;
  • gezondheid; 
  • veiligheid; 
  • musculoskeletale aandoeningen; 
  • psychosociale risico’s.

Deze modules bevatten animaties, afbeeldingen, video's, ... om het zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

De e-learning is gratis beschikbaar op de website e-campus. Alhoewel deze e-campus website voor de federale overheidsdienst is ontwikkeld, is deze e-learning toegankelijk voor iedereen en dus ook voor personen uit de privésector.

Er zal u alleen gevraagd worden om een account op e-campus aan te maken om het navigeren te vergemakkelijken en om collectieve statistieken te verkrijgen.

Toegang tot de e-learning op de website van e-campus: https://ecampus.ofoifa.be/enrol/index.php?id=1474

Meer informatie over het onderzoek met betrekking tot de ontwikkeling van de e-learning in de module Onderzoeksprojecten > 2019 - Realisatie van e-learningmodules in verband met welzijn op het werk.