Dubbelbelastingverdrag België- Duitsland, Nederland, Frankrijk en Luxemburg: akkoorden tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de Covid-19-gezondheidscrisis

Geschreven door , FOD Financiën, www.financien.belgium.be

België heeft met Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk akkoorden in onderling overleg gesloten waarin duidelijkheid wordt verschaft over de situatie van de grensarbeiders  in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19. Zie Coronavirus: Alle Maatregelen en nieuws onder « Steunmaatregelen grensarbeiders ».

Volg op 18 juni 2021 van 12:30 uur tot 13:30 uur het online seminar Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap (JUN 2021) met Roel VAN HEMELEN

De toepassingsperiode van deze akkoorden liep tot 30 juni 2020 en is nu verlengd tot 31 augustus 2020.

►Lees ook: Omzettingstabellen lijfrente 2020 als bedoeld in artikel 205bis, § 2, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek

Met betrekking tot het bijzonder stelsel van de Franse grensarbeiders bepaalt het verlengingsakkoord van 23 juni 2020 (link naar de verlenging) dat de thuiswerkdagen in de periode van 14 maart tot 31 augustus 2020 niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van het aantal dagen waarop de grenszone wordt verlaten (“de zogenaamde 30 dagenregel”), in toepassing van i) van b) van 7 van het aanvullend protocol betreffende de grensarbeiders, dat aan het dubbelbelastingverdrag werd toegevoegd door artikel 2 van het Avenant van 12 december 2008, en vervangt het dus de mededeling van 13 maart 2020.