Drempelverhoging voor uitvoer van persoonlijke bagage

Geschreven door Dhr. Serge Mesotten, Alaska, www.alaska-group.eu
Foto: Anna Ruiz Ramiro  

Winkeliers die goederen verkopen aan particulieren die woonachtig zijn buiten de Europese Unie moeten over hun verkoop onder bepaalde voorwaarden geen btw in rekening brengen. Eén van de voorwaarden heeft betrekking op een minimumaankoopbedrag van de gekochte goederen per factuur. Momenteel bedraagt die drempel 50 euro, maar vanaf 1 januari 2020 zal die drempel verhoogd worden.

Verkoop aan particulieren

De verkoop van goederen aan particulieren van buiten de EU die deze goederen in hun persoonlijke bagage gaan meenemen naar een plaats buiten de EU is vrijgesteld van btw. Eigenlijk gaat het hier om een uitvoer van goederen, maar om vrijgesteld te zijn moeten er wel een aantal voorwaarden nageleefd worden. In de eerste plaats dient het te gaan om goederen voor persoonlijk gebruik. Over de verkoop van goederen voor handels- of beroepsdoeleinden aan bovenvermelde personen moet dus wel btw gerekend worden. Normaliter kan de buitenlandse persoon de aangerekende btw wel recupereren, rekening houdend met de desbetreffende btw-regels van het land naar waar de goederen worden uitgevoerd.

Wanneer uitvoer vrijgesteld?

Opdat de uitvoer kan vrijgesteld worden van btw is het nodig om aan te tonen dat de goederen effectief België zullen verlaten naar een plaats buiten de EU. Op moment van verkoop is daarover geen 100% zekerheid. Betaalt de buitenlandse particuliere koper dan btw op moment van aankoop, dan moet hij de btw achteraf kunnen recupereren zo de uitvoer effectief plaats heeft. De effectieve uitvoer moet bewezen worden aan de hand van een kopie van de factuur die afgestempeld werd door het douanekantoor van de plaats waar de goederen de EU verlaten hebben. De koper moet die vervolgens aan de verkoper bezorgen zodat deze laatste het nodige kan laten doen in zijn btw-aangifte. De verkoper moet immers de aangerekende btw terugbetalen aan de koper, en de doorgestorte btw terugkrijgen van de Staat.

Lees ook: Vastgoedvennootschap schenken tegen 0%?

Minimumaankoopbedrag

Een andere voorwaarde heeft betrekking op het aankoopbedrag van de goederen die vermeld staan op de factuur. Vereist is dat de globale waarde van de goederen, btw inbegrepen, per factuur een bepaald bedrag overschrijdt. Aanvankelijk moest de niet in de EU woonachtige particulier voor minstens 125 euro goederen aankopen. Bij K.B. gold sinds 17 juli 2016 echter een tijdelijke drempelverlaging naar 50 euro tot en met 31 augustus 2017. Echter, de FOD Financiën besliste in september 2017 om de verlaagde drempel voor onbepaalde tijd toe te passen en dat bij nieuw K.B. vast te leggen. Dat K.B. is er echter nooit gekomen, maar dat is nu recht gezet met K.B. van 7 november 2019 om, naar verluidt, de rechtszekerheid te waarborgen. Het nieuwe K.B. legt het minimumaankoopbedrag echter terug vast op 125 euro en dit met ingang van januari 2020.