Download modelformulier + bijlage aanvraag tijdelijke coronamaatregelen

Geschreven door Lexalert
Foto: kenjoey  

Voor de aanvraag van de tijdelijke corona-maatregelen:

  • tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering,
  • Corona-tijdskrediet en
  • Corona-landingsbanen 

moet een modelformulier (DOCX, 78.92 KB) ingevuld worden, om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden of herstructurering. In de verklarende bijlage (DOCX, 80.81 KB) worden de belangrijkste begrippen kort toegelicht.

Als dit formulier elektronisch ondertekend is kan het online worden ingediend via de applicatie Transfer van documenten