Diverse bepalingen over belasting over de toegevoegde waarde

Geschreven door Lexalert
Foto: Justin Ennis  

De ministerraad keurde op 1 februari 2019 een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen omvat over de belasting over de toegevoegde waarde.

Het voorontwerp wijzigt het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de bijzondere regeling voor reisbureaus. Het ontwerp wijzigt eveneens het Wetboek wat de verplichting betreft om een aansprakelijke vertegenwoordiger aan te stellen voor belastingplichtigen die buiten de Gemeenschap zijn gevestigd maar schuldenaar zijn van de btw in België. Ten slotte brengt het ontwerp een technische aanpassing aan in het Wetboek met betrekking tot de mededeling van het btw-identificatienummer.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.