Hervorming opleidingscheques: digitalisering

Geschreven door Lexalert
Foto: Rawpixel Ltd

De Vlaamse Regering hervormt het systeem van de opleidingscheques.

Bedoeling is onder meer om de opleidingscheques te digitaliseren, om de registratieprocedure voor opleidingscheques of de kmo-portefeuille te gebruiken als 'toegangsticket' voor alle opleidingsverstrekkers; en omwille van administratieve vereenvoudiging en digitalisering de prefinanciering af te schaffen en ongebruikte opleidingscheques automatisch terug te betalen wanneer ze vervallen zijn. Met  de overheveling van de maatregel van VDAB  naar het Departement Werk en Sociale Economie gaat op 1 september 2020 een andere aankoopprocedure van start.

 

Volg het on demand seminarie Discriminatie in arbeidsrelaties met Ludo VERMEULEN

De opleidingsverstrekker moet  vanaf  dan  kunnen  nagaan of  de  opleiding  waarvoor ingeschreven werd, overeenstemt met de opleiding vermeld op de opleidingscheques. Bijgevolg moet de werknemer de opleidingscheques aankopen voor de start van de opleiding. Meer specifiek kunnen de opleidingscheques die aangekocht werden bij VDAB (m.a.w. de opleidingscheques die aangekocht werden voor 1 september 2020) verder gebruikt worden, ook als de uitgifte van de opleidingscheques gebeurt door het Departement Werk en Sociale economie.

De Vlaamse Regering keurt hiervoor, na adviezen van de SERV en van de Gegevensbeschermingsautoriteit, opnieuw principieel het besluit goed over de opleidingscheques voor werknemers. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.