Decreet integraal handelsvestigingsbeleid

Geschreven door Lexalert
Foto: H.L.I.T.  

Het ontwerp van decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid werd neergelegd in het Vlaams Parlement. Voorheen zat deze bevoegdheid op het federaal niveau via de sociaal-economische vergunning. Met de 6de staatshervorming werd ze geregionaliseerd. De krachtlijnen van de nieuwe wetgeving zijn (i) de bevoegdheid ligt bij het lokaal bestuur, (ii) rechtszekerheid voor bestaande winkel en (iii) eenvoudiger procedures.

Vrijheid en verantwoordelijkheid voor lokale besturen

Het decreet reikt gemeenten en provincies instrumenten aan waarmee ze het winkelaanbod kunnen sturen op basis van hun eigen visie op winkels en kleinhandel op hun grondgebied. Lokale besturen krijgen dus de vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf hun visie uit te tekenen.

Lokale besturen zullen op grote lijnen kunnen sturen in de assortimenten, en bepalen in welke mate voeding, kleren en schoenen, of andere producten in bepaalde gebieden kunnen worden verkocht. Zo kunnen nieuwe winkels die  meer in het stadscentrum thuishoren naar het centrum worden geleid, en omgekeerd.

Gemeenten en provincies zullen kernwinkelgebieden kunnen afbakenen, waarbinnen ze een stimulerend winkelbeleid gaan kunnen voeren, om de aantrekkelijkheid van hun centrum te versterken en ongewenste handelslinten te vermijden. Vanuit bezorgdheden rond mobiliteit en leefbaarheid zullen lokale besturen ook winkelarme gebieden kunnen afbakenen.

Rechtszekerheid voor ondernemers

Het decreet geeft lokale besturen de mogelijkheid om een kernversterkend beleid op maat uit te werken. Daarbij wordt gezorgd voor rechtszekerheid voor bestaande handelszaken. Lokale besturen krijgen de mogelijkheid om  hun regels in een bepaalde zone anders te maken voor reeds bestaande winkels, dan voor nieuwe winkels. Het decreet definieert ook vaste categorieën van kleinhandelsactiviteiten, waardoor we de deur sluiten voor een wirwar aan criteria. Bovendien kan er geen afbreuk gedaan worden aan de rechten van winkels die vandaag al een geldige vergunning hebben.

Lees ook: Schenken van vastgoed wordt stuk voordeliger

Snellere en eenvoudigere procedures

Naast rechtszekerheid, is ook administratieve vereenvoudiging belangrijk om ondernemerschap te stimuleren. Vandaag bestaan er in praktijk 3 onderscheiden vergunningsstelsels: de stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning en de socio-economische vergunning. Het detailhandelsbeleid is dan ook versnipperd tussen ruimtelijke visies en economische visies. Het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid maakt daar een einde aan.

Om de administratieve last voor handelaars verder terug te dringen, wordt de socio-economische vergunning volledig geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Een handelaar zal via één procedure een toelating kunnen krijgen voor bouw, milieu-exploitatie en handelsexploitatie van zijn winkel, waar dit vandaag nog 3 aparte procedures zijn.

Lees de volledige tekst: Ontwerp van decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid