Deadline Belgische UBO-register uitgesteld tot 30 september 2019

Geschreven door Mr. Gerd D. Goyvaerts - Caroline Maes, Tiberghien, www.tiberghien.com
Foto: Marco Verch  

Zoals reeds eerder op onze site meegedeeld, wordt door het Koninklijk Besluit inzake de praktische modaliteiten van het UBO-register, 30 november 2018 voorzien als deadline om deze informatie aan het UBO-register voor de eerste keer over te maken. In de gepubliceerde FAQ d.d. 17 oktober 2018, alsook volgens een mededeling op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën zelf, werd deze deadline initieel uitgesteld naar 31 maart 2019. Het uitstel tot en met 31 maart 2019 blijkt evenwel niet afdoende te zijn, zodat opnieuw uitstel wordt verleend tot en met 30 september 2019.

De nieuwe deadline van 30 september 2019 biedt de informatieplichtige entiteiten wat meer ademruimte om de nodige stappen te ondernemen en te kunnen voldoen aan de verplichtingen in het kader van het UBO-register. Tevens biedt het uitstel de mogelijkheid om bestaande onduidelijkheden omtrent de UBO-wetgeving verder uit te klaren.

Uitstel is evenwel geen afstel, zodat het van belang is uzelf tijdig voor te bereiden en te conformeren aan de UBO-wetgeving.

Lees ook: FAQ UBO-register

Tevens wordt momenteel gewerkt aan een update van de FAQ inzake het UBO-register en deze zal wellicht verschijnen naar het einde van de maand februari toe.

Bovendien merken wij nog op dat het uitstel uitsluitend betrekking heeft op de deadline van het UBO-register. In het bijzonder wat de burgerlijke maatschap betreft, heeft dit uitstel dus geenszins betrekking op de deadline voor de inschrijving in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). De inschrijving van bestaande maatschappen in de KBO dient nog steeds te gebeuren vóór 1 mei 2019.