De zesde staatshervorming - Regionalisering van een aantal opdrachten

Geschreven door Lexalert
Foto: Ross Catrow  

De RVA droeg begin 2016 een aantal opdrachten over naar de gewestelijke diensten. In de loop van 2016 en 2017 zullen nog een aantal opdrachten geregionaliseerd worden. Een kort overzicht.

Actieve en passieve beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

Voortaan zijn de VDAB (Vlaanderen), de Forem (Wallonië) en het ADG (Duitstalige gemeenschap) verantwoordelijk voor de opvolging van de actieve en de passieve beschikbaarheid van werklozen. Zij zullen met andere woorden nagaan of werklozen effectief en actief op zoek gaan naar een job, een basisvoorwaarde om uitkeringen te kunnen genieten. Zij gaan ook verder na of een werkloze passende jobs aanvaardt, meewerkt aan voorgestelde trajecten, gepaste opleidingen volgt … Voortaan zijn zij ook verantwoordelijk voor het bepalen van de strafmaat indien de werkloze hierbij in gebreke blijft. De RVA voert de sanctie (schorsing, uitsluiting…) uit.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verandert er voorlopig niets.

Dienstencheques en PWA-cheques

Het beheer van de dienstencheques wordt voortaan uitgevoerd door de gewesten. Voor gebruikers betekent dit dat het rekeningnummer waarop ze de cheques moeten betalen, verandert. De drie gewesten blijven samenwerken met Sodexo als uitgiftemaatschappij voor de cheques.

Het beheer van de PWA’s in Wallonië, Brussel en de Duitstalige gemeenschap wordt overgenomen door Actiris, de Forem en het ADG, hoewel de RVA voorlopig nog sommige controletaken zal uitvoeren.

In Vlaanderen blijft de PWA-regeling in 2016 nog verder beheerd door de RVA.

De RVA droeg begin 2016 een aantal opdrachten over naar de gewestelijke diensten. In de loop van 2016 en 2017 zullen nog een aantal opdrachten geregionaliseerd worden. Een kort overzicht.

Actieve en passieve beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

Voortaan zijn de VDAB (Vlaanderen), de Forem (Wallonië) en het ADG (Duitstalige gemeenschap) verantwoordelijk voor de opvolging van de actieve en de passieve beschikbaarheid van werklozen. Zij zullen met andere woorden nagaan of werklozen effectief en actief op zoek gaan naar een job, een basisvoorwaarde om uitkeringen te kunnen genieten. Zij gaan ook verder na of een werkloze passende jobs aanvaardt, meewerkt aan voorgestelde trajecten, gepaste opleidingen volgt … Voortaan zijn zij ook verantwoordelijk voor het bepalen van de strafmaat indien de werkloze hierbij in gebreke blijft. De RVA voert de sanctie (schorsing, uitsluiting…) uit.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verandert er voorlopig niets.

Dienstencheques en PWA-cheques

Het beheer van de dienstencheques wordt voortaan uitgevoerd door de gewesten. Voor gebruikers betekent dit dat het rekeningnummer waarop ze de cheques moeten betalen, verandert. De drie gewesten blijven samenwerken met Sodexo als uitgiftemaatschappij voor de cheques.

Het beheer van de PWA’s in Wallonië, Brussel en de Duitstalige gemeenschap wordt overgenomen door Actiris, de Forem en het ADG, hoewel de RVA voorlopig nog sommige controletaken zal uitvoeren.

In Vlaanderen blijft de PWA-regeling in 2016 nog verder beheerd door de RVA.

Afgifte van activakaarten, startbaankaarten en herstructureringen

Voor Vlaanderen, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap blijft de RVA die kaarten nog uitgeven. Vanaf 1 januari 2016 levert de Forem voor het Waalse landsgedeelte de volgende attesten inzake doelgroepenverminderingen (verminderde bijdrage RSZ bij aanwerving van bepaalde categorieën van werklozen) en activeringsuitkeringen af:

  • Activa (maar niet voor preventie- en veiligheidspersoneel)
  • Activa Start (startbanen)
  • Activa Gehandicapten
  • Herstructureringen

Andere attesten (bv. doorstromingsprogramma's of SINE) zullen pas later worden overgenomen.

Vrijstellingen voor opleidingen, stages en studies

Voortaan kennen de Forem (Wallonië), het ADG (Duitstalige gemeenschap) en Actiris (Brussel) vrijstellingen voor het volgen van opleidingen, stages en studies toe. Ook het toelaten om een opleiding of stage te volgen zonder vrijstelling en met behoud van uitkeringen is voortaan de verantwoordelijkheid van de gewesten. De RVA blijft bevoegd voor het toekennen van werkloosheidsuitkeringen aan de betrokkenen.

In Vlaanderen blijft de RVA voorlopig verantwoordelijk.

Belangrijk: om een vrijstelling aan te vragen, moet u zich nog steeds tot uw uitbetalingsinstelling wenden.

Start- en stagebonus

De start- en stagebonus worden voortaan toegekend door de gewesten en de Duitstalige gemeenschap. 

U vindt ook informatie hierover op de websites van de gewesten:

- See more at: http://www.rva.be/nl/nieuws/de-zesde-staatshervorming-regionalisering-va...

Afgifte van activakaarten, startbaankaarten en herstructureringen

Voor Vlaanderen, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap blijft de RVA die kaarten nog uitgeven. Vanaf 1 januari 2016 levert de Forem voor het Waalse landsgedeelte de volgende attesten inzake doelgroepenverminderingen (verminderde bijdrage RSZ bij aanwerving van bepaalde categorieën van werklozen) en activeringsuitkeringen af:

  • Activa (maar niet voor preventie- en veiligheidspersoneel)
  • Activa Start (startbanen)
  • Activa Gehandicapten
  • Herstructureringen

Andere attesten (bv. doorstromingsprogramma's of SINE) zullen pas later worden overgenomen.

Vrijstellingen voor opleidingen, stages en studies

Voortaan kennen de Forem (Wallonië), het ADG (Duitstalige gemeenschap) en Actiris (Brussel) vrijstellingen voor het volgen van opleidingen, stages en studies toe. Ook het toelaten om een opleiding of stage te volgen zonder vrijstelling en met behoud van uitkeringen is voortaan de verantwoordelijkheid van de gewesten. De RVA blijft bevoegd voor het toekennen van werkloosheidsuitkeringen aan de betrokkenen.

In Vlaanderen blijft de RVA voorlopig verantwoordelijk.

Belangrijk: om een vrijstelling aan te vragen, moet u zich nog steeds tot uw uitbetalingsinstelling wenden.

Start- en stagebonus

De start- en stagebonus worden voortaan toegekend door de gewesten en de Duitstalige gemeenschap.