De nieuwe IBP-wet is gepubliceerd!

Geschreven door Claeys & Engels

Op 23 januari 2019 werd de Wet tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening en tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (“de IBP-Wet”) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze wet treedt in werking op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Volg het on demand seminarie Aanvullende pensioenen werknemers anno 2019: bent u er klaar voor? met Joris BEERNAERT

Hoewel de nieuwe IBP-wet voorziet dat zij in werking treedt op 13 januari 2019, was het wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Op 23 januari 2019 was het dan zover.  

De voornaamste wijzigingen die de nieuwe IBP-wet met zich meebrengt bevinden zich op het vlak van:

  • de beleidsstructuur van de IBP’s;
  • de fit & proper vereiste voor de bestuurders van operationele organen en voor de sleutelfuncties;
  • governance van de IBP’s;
  • grensoverschrijdende activiteiten en overdrachten;
  • het beleggingsbeleid en de bewaarder;
  • de informatievereisten;
  • het toezicht door de FSMA.

> Actiepunt

IBP’s moeten hun huidige werking evalueren in het licht van de nieuwe regelgeving en tijdig de nodige stappen zetten ter implementatie van de nieuwe verplichtingen!