De kieskalender bij de herneming van de procedure sociale verkiezingen 2020 na opschorting

Geschreven door Lexalert
Foto: Horia Varlan  

De opgeschorte verkiezingsprocedure wordt in elke onderneming hernomen op de 54ste dag die de uitgestelde verkiezingsdatum voorafgaat. In concreto betreft dit de zgn. nieuwe dag X+36. Aangezien de uitgestelde verkiezingsperiode loopt vanaf 16 november 2020, zal deze nieuwe dag X+36 in het algemeen ten vroegste plaats kunnen hebben vanaf 23 september 2020.

Volg het on demand seminarie Sociale verkiezingen - Doorstart van ondernemingsraad en comité PBW met Manou DOUTREPONT

De kieskalender, zoals deze binnen het oorspronkelijk aangeplakte bericht X werd bepaald, dient door de ondernemingsraad of het comité, of bij ontstentenis ervan, door de werkgever, te worden aangepast in functie van de nieuw bepaalde uitgestelde verkiezingsdatum.

De nieuwe globale verkiezingskalender kan u hier raadplegen. (PDF, 129.61 KB)