De hoofddoekarresten

Geschreven door Mr. Stephanie Vanden Eede, Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse , www.bellaw.be
Foto: r2hox  

HvJ 14 maart 2017, nr. C-157/15, Achbita, Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions NV

HvJ 14 maart 2017, nr. C-188/15, Bougnaoui, ADDH/Micropole SA

In de hierboven vermelde arresten bracht het Hof van Justitie van de Europese Unie enkele belangrijke elementen bij in de aanslepende discussie over de vraag of een werkgever een werkneemster mag verbieden een hoofddoek te dragen op het werk.

De arresten werden in de media al uitgebreid gesitueerd en becommentarieerd en ook een perscommuniqué van het Hof van Justitie zelf bevat alle informatie daarover, alsook een koppeling naar de tekst van de arresten zelf.

Wij vinden dat wij dat hier niet nog eens dunnetjes moeten overdoen en geven daarom de voorkeur aan een tabel die een schematisch overzicht geeft van de meest voorkomende (al dan niet aanvaarde) rechtvaardigingsgronden voor een hoofddoekenverbod op de werkvloer.

Motief voor een verbod Juridisch geoorloofd Niet juridisch geoorloofd Rechtsgrond
Veiligheid of hygiëne x  

verplichting werkgever te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

art. 20, 2°, Arbeidsovereenkomstenwet (bv. Arbh. Antwerpen 3 juni 2004, NJW2004, afl. 78, 881)

Nastreven door werkgever van beleid van neutraliteit, in relaties met klanten x
(indien middelen om doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn)
 

legitiem doel ter rechtvaardiging van indirecte discriminatie

art. 2, tweede lid, b), i), RL 2000/78/EG (bv. HvJ 14 maart 2017, nr. C-157/15 en Arbrb. Tongeren 2 januari 2013, Soc. Kron. 2014, 356)


 
Honoreren wensen clientèle   x

geen wezenlijke en bepalende beroepsvereiste ter rechtvaardiging van discriminatie

art. 4, eerste lid, RL 2000/78/EG (bv. HvJ 14 maart 2017, nr. C-188/15)

Vreedzame arbeidsomgeving x  

legitiem doel ter rechtvaardiging van discriminatie

Antidiscriminatiewet 2007 (bv. Arbh. Antwerpen 23 december 2011, Soc. Kron. 2014, 36)

Commerciële imago onderneming x  

verantwoorde beperking op de vrijheid van godsdienst

art. 9.2 EVRM (bv. Arbh. Brussel 15 januari 2008, JTT 2008, 140)

 

Andere interessante artikels: Zet u schrap voor de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk