De 7 werken voor je vennootschap vanaf 1 januari

Geschreven door Mr. Nicole Segers, Monard Law, www.monardlaw.be
Foto: Niklas Morberg  

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd grondig hervormd vanaf 1 mei 2019. Er is nog een overgangsperiode tot 2024 om alle statuten aan te passen.

Toch zijn er dingen die vanaf 1 januari 2020 al veranderen. We zetten ze kort op een rij:

 1. Gebruik de juiste benaming:
  1. Gebruik de juiste vennootschapsvorm (BV in plaats van BVBA);
  2. Vermeld ook altijd het adres, het ondernemingsnummer en het arrondissement van de vennootschap;
 2. Controleer de samenstelling van het bestuursorgaan:

Vanaf 1 januari 2020 dienen de bestuurders verschillend te zijn:

Kan b.v. niet: een bestuursorgaan samengesteld uit (i) Jos Joris BV, vast vertegenwoordigd door Jos Joris, (ii) Jos Joris, (iii) Jos Joris Immo BV, vast vertegenwoordigd door Jos Joris;

 1. Onthoud je als bestuurder bij een belangenconflict:

Als je als bestuurder een beslissing dient te nemen, waarbij je – rechtstreeks of onrechtstreeks – een mogelijks strijdig belang hebt:

 • Meld het dan aan je collega-bestuurders;
 • Onthoud je van beraadslaging en stemming;

Bent u enig bestuurder, of hebben alle bestuurders een belangenconflict? Dan beslissen de aandeelhouders.

 1. Check de verzekering van je bestuurdersaansprakelijkheid:

De wetgever heeft een maximale aansprakelijkheid bepaald voor een aantal vormen van bestuurdersaansprakelijkheid. Ga na of je optimaal verzekerd bent;

 1. Wees waakzaam bij uitkeringen uit de vennootschap:
  1. In de BV: doe een dubbele test:
   1. Zgn. netto-actief-test: geen uitkering mag gebeuren als het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief wordt;
   2. Zgn. liquiditeitstest: geen uitkering mag gebeuren als ‘naar redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen’ de vennootschap gedurende de komende 12 maanden in staat zal blijven om haar schulden te voldoen;
  2. In de NV: doe enkel de netto-actief-test;
 2. Vermeld in het aandelenregister van de vennootschap welke beperkingen er zijn voor een overdracht van aandelen;

►Lees ook: UBO-registratie: éénmalige registratie en nadien nooit meer?

 1. Laat je aandeelhoudersafspraken of statuten nakijken en breng ze best zo snel mogelijk in overeenstemming met het nieuwe wetboek.