Coronamaatregel: tijdelijke werkloosheid ook mogelijk voor 65-plussers met rustpensioen

Geschreven door Lexalert
Foto: Jess Johnson  

Zolang het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – coronavirus van kracht is, kan een werknemer van 65 jaar en ouder die een rustpensioen geniet en verder blijft werken, tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangen.

Een wet die op 12 juni werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad voorziet deze mogelijkheid retroactief, met ingang van 1 februari 2020. Een voorwaarde is wel dat de tijdelijke werkloosheid niet het gevolg is van een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht die veroorzaakt wordt door de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. 

Hiermee wordt tijdelijk afgeweken van het principe dat een werknemer die een rustpensioen ontvangt vanaf de leeftijd van 65 jaar en die blijft verder werken geen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen kan genieten. 

Tot 30 juni (verlengbaar bij KB) kan ook de werknemer van 65 jaar en ouder zijn rustpensioen cumuleren met tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht of wegens economische redenen, voor zover de werkloosheid te wijten is aan het coronavirus. Dit werd reeds voordien wettelijk geregeld (meer info hierover vindt u in ons artikel Pensioenmaatregelen in het kader van het corona-virus).

Bron: Wet van 9 juni 2020 tot invoering van een recht op uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid van gepensioneerden van 65 jaar omwille van het COVID-19-virus, B.S. 12.06.2020 (editie 2).