Circulaire FOD Financiën over definitieve vrijstellingen bij invoer

Geschreven door Lexalert
Foto: Aidan  

De FOD Financiën publiceerde op 21 augustus 2018 de circulaire  2018/C/105 op www.fisconet.be. Ze behandelt de de definitieve vrijstellingen bij invoer. 

Deze circulaire verduidelijkt de algemene principes die van toepassing zijn op de douanevrijstellingen, belastingvrijstellingen en accijnsvrijstellingen bij invoer die kunnen toegekend worden bij het in het vrije verkeer brengen en/of in verbruik stellen van goederen die vanuit derde landen zijn ingevoerd.

Het betreft hier dus het in het vrije verkeer brengen (of in verbruik stellen) zonder betaling van rechten of taksen. Er wordt opgemerkt dat de vrijstelling niet altijd alle opeisbare belastingen betreft, maar uitsluitend kan slaan op ofwel de rechten en niet op de btw, ofwel op de douanerechten en de btw maar niet op de accijnsrechten. Daarom moet voor elk geval apart worden gecontroleerd welke belastingen betrokken zijn.

De circulaire betreft de definitieve vrijstellingen. Deze mogen niet verward worden met de bijzondere douaneregelingen (actieve veredeling, douane-entrepot, tijdelijke invoer, bijzondere bestemming) waarbij de volledige vrijstelling niet definitief is maar beperkt tot de geldigheidsduur van de regeling waaronder de goederen bij de invoer werden geplaatst.  Deze regelingen schorten de betaling van rechten en taksen op terwijl de hier bedoelde vrijstellingen definitief worden toegekend bij het in het vrije verkeer brengen of in verbruik stellen van de goederen indien alle voorwaarden worden nageleefd, met inbegrip van deze die moeten nageleefd worden nadat de definitieve vrijstelling volgend op het in het vrije verkeer brengen of in verbruik stellen werd verleend.

►Blijf op de hoogte over de fiscale en boekhoudkundige actualiteit -  Volg maandelijks de Up-to-date Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap met Roel Van Hemelen (TaxQuest)

Ook mogen de definitieve vrijstellingen niet worden verward met de vrijstellingen die door andere wetgeving dan de Verordening 1186/2009 worden verleend, zoals de vrijstellingen die in het kader van diplomatieke of consulaire betrekkingen worden verleend en een bijzonder statuut van de aanvrager vereisen.  De definitieve vrijstellingen zijn ontstaan uit het gemeen recht: iedereen kan ervan genieten indien er aan de voorwaarden wordt voldaan.

Deze circulaire heeft enkel betrekking op de algemene bepalingen van toepassing op de gevallen van vrijstelling in Verordening 1186/2009.

De Europese regeling voor douanevrijstellingen bevat 28 verschillende gevallen van vrijstellingen die van toepassing zijn maar de belastingwetgeving bevat er minder, zowel op het vlak van btw als op vlak van accijnzen.

Deze algemene circulaire wordt aangevuld met 28 andere circulaires die elk betrekking hebben op één van de 28 gevallen van definitieve vrijstelling die van toepassing zijn.  Deze algemene circulaire moet samen met de specifieke circulaire betreffende de gevraagde vrijstelling worden gelezen.

Lees de volledige tekst van circulaire 2018/C/105 betreffende de definitieve vrijstellingen bij invoer - Algemene bepalingen