Cash for car - De mobiliteitsvergoeding vanaf 1 januari 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: Richard  

De wet van 30 maart 2018 introduceert de mogelijkheid voor werknemers die lang genoeg over een bedrijfswagen beschikken, om deze in te leveren voor een mobiliteitsvergoeding die hetzelfde fiscaal en sociaal voordelig statuut kent als de bedrijfswagen. Ook werkgevers moeten lang genoeg bedrijfswagens ter beschikking hebben gesteld van één of meerdere werknemers om de mobiliteitsvergoeding te kunnen opnemen in hun loonpakket. Voor alle partijen geldt er een principiële vrijheid. Werkgevers zijn niet verplicht om het stelsel in te voeren en werknemers kunnen niet verplicht worden om hun bedrijfswagen in te leveren.

Volg het on demand seminarie Up-to-date HR-recht 2018-2 met Dries FAINGNAERT

De mobiliteitsvergoeding is niet combineerbaar met verplaatsingsvergoedingen voor woon-werkverkeer en kan bovendien niet vooraf gegaan worden door een “salary sacrifice” of met andere woorden, een vermindering van het loon in ruil voor een bedrijfswagen.

Ander interessante artikels: 

De grootte van de mobiliteitsvergoeding wordt berekend op de catalogusprijs van de ingeleverde bedrijfswagen en wordt jaarlijks geïndexeerd. De mobiliteitsvergoeding zelf zal net zoals de bedrijfswagen onderworpen worden aan een solidariteitsbijdrage, is aftrekbaar voor de werkgever in dezelfde mate dat de kosten van de ingeleverde bedrijfswagen aftrekbaar waren en is bij de werknemer belastbaar ten belope van een bedrag dat vergelijkbaar is met het privé belastbaar voordeel auto.

Lees de volledige tekst van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding