Car-Pass – Doorgifte kilometerstand ingevoerde voertuigen

Geschreven door Lexalert
Foto: Mark Gstohl  

Het wetsontwerp van 3 september 2018 heeft de ambitie enkele problemen aan te pakken in de wetgeving met betrekking tot de Car-Pass. In de toekomst zullen de gekende kilometerstanden van ingevoerde voertuigen ook moeten worden meegedeeld aan de vzw Car-Pass. Daardoor zal in veel gevallen de kilometerhistoriek van deze voertuigen in de toekomst zichtbaar worden voor de koper. Aanvullend zal een Car-pass certificaat ook een aantal andere nuttige inlichtingen bevatten, die van belang zijn voor de koper. Aansluitend bij dit wetsontwerp zullen ook de regels met betrekking tot de gegevensoverdracht aan Car-Pass worden gemoderniseerd om de accuraatheid ervan te verhogen en zodoende zo veel als mogelijk foute gegevens te vermijden.

De wet die door dit wetsontwerp zal worden gewijzigd, dateert van 2004. Ze kreeg toepassing in de tweede jaarhelft van 2006 en heeft quasi onmiddellijk haar doeltreffendheid bewezen.

De opeenvolgende jaarverslagen van de vzw CarPass die door het koninklijk besluit van 4 mei 2006 werd erkend als de vereniging die is belast met de registratie van kilometerstanden, tonen aan dat de wet een efficiënt instrument vormt om de koper van een tweehandswagen te beschermen tegen bedrog met de kilometerstand van het voertuig.

In 2016 en 2017 werden respectievelijk 804 053 en 822 576 car-pass certificaten afgeleverd. In slechts 1 795 gevallen in 2016 en 1 557 in 2017 is er heel waarschijnlijk sprake van kilometerfraude.

In 2016 ontving de vereniging 15,3 miljoen kilometergegevens via de professionelen en via de centra voor autokeuring. In 2017 ging het om 15,6 miljoen gegevens. Eind 2017 bevatte de databank bijna 200 miljoen kilometerstanden.

De wetgeving is efficiënt door haar eenvoud én doordat het systeem gedragen wordt door de beroepsorganisaties die er hun schouders onder hebben gezet.

Er blijven echter nog uitdagingen bestaan. Doordat in het merendeel van de andere lidstaten geen gelijkaardige of aanverwante regelgeving bestaat, blijft kilometerbedrog een welig tierende plaag. Daardoor kan het dat de kilometerteller van heel wat ingevoerde voertuigen nog is teruggedraaid.

De samenwerking die in november 2016 is van start gegaan tussen België en Nederland, levert daar het bewijs van. De cijfers tonen hier ook aan dat via uitwisseling van kilometerstanden, het bedrog kan worden tegengegaan, maar toch bleek in bijna 14 % van de gevallen de kilometerstand van een ingevoerd voertuig lager te liggen dan deze gekend in Nederland. Het percentage fraudegevallen neemt wel geleidelijk af.

We blijven dus nog steeds geconfronteerd met problemen.

Lees ook: Mobiliteitsbudget vanaf 1 oktober 2018

Het voorliggende ontwerp heeft de ambitie deze problemen aan te pakken. In de toekomst zullen de gekende kilometerstanden van ingevoerde voertuigen ook moeten worden meegedeeld aan de vzw Car-Pass. Daardoor zal in veel gevallen de kilometerhistoriek van deze voertuigen in de toekomst zichtbaar worden voor de koper.

Aanvullend zal een car-pass certificaat ook een aantal andere nuttige inlichtingen bevatten, die van belang zijn voor de koper. Het gaat onder meer over informatie wanneer een voertuig onder een terugroepactie viel, maar de titularis geen gevolg heeft gegeven aan deze actie. Wanneer zo’n voertuig tweedehands wordt verkocht, zal deze tekortkoming voortaan vermeld worden op de carpass. Hiermee wordt een concreet gevolg gegeven aan één van de aanbevelingen van de dieselgate-commissie (DOC 54 1720/001).

Aansluitend bij dit wetsontwerp zullen ook de regels met betrekking tot de gegevensoverdracht aan Car-Pass worden gemoderniseerd om de accuraatheid ervan te verhogen en zodoende zo veel als mogelijk foute gegevens te vermijden. De geloofwaardigheid van het systeem valt en staat immers met de juistheid van de gegevens.

Bekijk de volledige tekst van het wetsontwerp van 3 september 2018 tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen